مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر داد ارائه کارت اعتباری سهام عدالت از هفته آتی

به گزارش اجاره مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: از هفته آتی به دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند کارت اعتباری پرداخت می شود.

به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، حسین فهیمی درباره نحوه پرداخت کارت های اعتباری سهام عدالت، گفت: اقدامات لازم برای پرداخت کارت اعتباری صورت گرفته است، اما به سبب برخی ایرادات بین بانک و شرکت سپرده گذاری مرکزی، اعلام عمومی نشد با حل این مشکل از شروع هفته آتی دارندگان سهام عدالت می توانند بواسطه سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت نمایند.
وی افزود: با ۷ بانک، تعامل صورت گرفت و بانک ملی پیشگام برای پرداخت کارت های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت است.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: در ابتدا سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت که در سامانه سجام ثبت نام کردند و احراز هویت شدند درخواست بررسی دارایی را به شرکت سپرده گذاری ارسال و پس از بررسی، شرکت سپرده گذاری به بانک ارسال و در نهایت بانک، سقف تضمین را تعیین می کرد و باردیگر به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شد.
وی افزود: کارهای اداری بین سپرده گذاری و بانک ها به صورت دستی انجام می شد که تصمیم گرفتیم تا دارندگان سهام عدالت بتوانند با اپلیکیشن بانک ها، درخواست خودرا ثبت کنند.
فهیمی اظهار داشت: دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند باید در سامانه سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند تا بتوانند ۶۰ درصد سهام خود را، دریافت کارت اعتباری کنند.
وی اضافه کرد: زمانی که دارنده سهام عدالت درخواست خودرا می دهد، شرکت سپرده گذاری مرکزی، قیمت پایانی روز قبل سهام را مبنا برای تضمین قرار می دهد.

منبع: