مهر خبر می دهد؛ ترخیص درصدی کالا از انبارهای بنادر لغو شد

به گزارش اجاره ستاد تنظیم بازار مصوبه ترخیص درصدی کالای اساسی از انبارهای بنادر را لغو و اعلام نمود کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شوند، صرفاً با اعلامیه تخصیص کامل ارز، امکان ترخیص دارند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، در حالیکه ستاد تنظیم بازار در ۲۱ آبان ۹۹، امکان ترخیص درصدی چند هزار قلم کالا را تصویب کرده بود، در مصوبه اخیر خود، این مصوبه را ملغا کرده است.
بر اساس مصوبه ترخیص درصدی، قرار بود ۹۰ درصد کالاهای اساسی و تولیدی امکان ترخیص داشته باشند، بر این اساس از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواسته شده بود تا فهرست کالاهایی که صاحبان آن می توانند طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کالای خویش را تا ۹۰ درصد از گمرک ترخیص کنند، اعلام نماید تا متقاضی، تشریفات بانکی و سایر فرایند را انجام دهد.
از این رو وزارت صمت در لیستی حدود ۲۷۹۰ قلم و وزارت جهاد کشاورزی ۳۰۰ قلم که امکان ترخیص به صورت درصدی داشتند اعلام نمودند که مشمول گروه ۲۱ تا ۲۴ بود.
بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، ترخیص درصدی کالاهای اساسی لغو و واردکننده ملزم به تأمین کامل ارز مورد نیاز و عرضه اعلامیه تخصیص ارز شده است.