زیر و بم مسکن ملی در شهرهای جدید بعلاوه عکس

از ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید عملیات اجرائی ۱۱۷ هزار واحد شروع شده که پروژه ها عمدتا در مراحل پیشرفت ۵ تا ۵۰ درصد قرار دارد و در مواردی نیز به پایان رسیده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پروژه اقدام ملی در شهرهای جدید نسبتا روی روال قرار دارد. شارژ مالی پروژه های مشارکتی و قراردادی شهرهای جدید بوسیله تسهیلات عمدتا ارزان دستگاههای دولتی و پرداخت بموقع تعهدات از طرف متقاضیان، کار را در مقایسه با دیگر سطوح این طرح آسانتر کرده است.
آخرین وضعیت پروژه اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید نشان میدهد تا کنون عملیات اجرائی ۱۱۷ هزار و ۸۵ واحد شروع شده است. این پروژه در ۲۱ شهر جدید در سه قالب ثبت نام، مشارکت و واگذاری گروهی با تعهد ساخت پیش می رود. در ذیل واگذاری گروهی با تعهد ساخت، تفاهم نامه با بنیاد شهید، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، کار و تعاون، تعاونی و با تعهد ساخت با سطح پیشرفت مختلف جلو می رود. مسکن ملی شهرهای جدید در حالی روی ریل قرار گرفته که پروژه اقدام ملی بطور کلی به سبب همراهی پایین سازندگان تحت تاثیر ۴۲ ایراد به قراردادهای مشارکتی به چالش برخورد کرده است.
آغاز مسکن ملی در ۲۱ شهر جدید
با این وجود تصاویر به دست آمده از طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید نشان میدهد در اغلب شهرها پروژه به استخوان بندی اولیه دست یافته است. گزارش شرکت عمران شهرهای جدید که در اختیار ایسنا قرار گرفته نشان میدهد از مجموع ۲۰۰ هزار واحد هدف گذاری شده برای ۲۱ شهر جدید عملیات اجرائی در تمامی ۲۱ شهر شروع شده که جزئیات آن بدین شهر است:
در شهر جدید اندیشه ۳۲۲۵ واحد در برنامه گنجانده شده که عملیات اجرائی ۲۳۰۵ واحد شروع شده است. از این تعداد ۱۸۹۰ واحد در قالب مشارکت، ۲۴۰ واحد در بخش تعاونی و ۱۷۵ واحد با تعهد ساخت با پیشرفت حدود ۴۰ درصد پیش می رود.
پیشرفت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بعضی پروژه های مسکن ملی پرند
شرکت عمران برای شهر جدید پرند ۲۵ هزار و ۱۵۰ واحد مسکن ملی را هدف گذاری کرده است. ۲۸۴۴ واحد در بخش مشارکت، ۹۲۴ واحد در تفاهم نامه بنیاد شهید، ۳۸۳۲ واحد در قالب تفاهم نامه نیروهای مسلح، ۴۹۶ واحد مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۵۰۴۳ واحد نیز با تعهد ساخت الان در حال اجراست که مجموع واحدهای شروع شده را به ۱۵ هزار و ۴۵۵ واحد رسانده است. بررسی ها نشان میدهد پروژه های شروع شده به پیشرفت ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. همین طور ۵۰۰۰ واحد از پروژه های مسکن مهر در پرند به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته که یا به پایان رسیده یا در مرحله نازک کاری قرار دارد.
پروژه ۱۳۰ هکتاری شهر جدید پرند با ۳۹۳۲ واحد مربوط به تفاهم نامه نیروهای مسلح