با تصویب مجلس اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

اجاره: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اختصاص یابد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا نمایندگان در جلسه علنی بامداد امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای ردیف (۲) تبصره (۱۳) را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر صورت پذیرد:
ردیف ۲- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همین طور بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله).

منبع: