تعیین تکلیف صادرات پس از سه سال راه های نهایی بازگشت ارز به کشور چیست؟

به گزارش اجاره با گذشت حدود سه سال از اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان، سرانجام تکلیف ارزهای باقی مانده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روشن شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، تعهدا ارزی، برنامه ای بود که از جانب دولت و بعد از بازگشت تحریم های امریکا وضع شد تا بدین سان صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شوند، ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین لمللی را به کشور بازگردانند تا محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به کشور به وجود نیاید.
در طول سالهای گذشته، اختلاف نظرهای فراوانی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی در راه اجرا این تعهد وجود داشته و دو طرف بارها یکدیگر را به عدم عمل به تعهداتشان متهم کرده اند، با این وجود با آرامش نسبی به وجود آمده در ماه های اخیر، به نظر می آید بانک مرکزی سرانجام تکلیف صادرکنندگان باقی مانده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را روشن کرده و با تصویب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در نشست کمیته ماده (۲) شورایعالی هماهنگی اقتصادی، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین تکلیف شده است.
به این ترتیب، صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا آخر تیرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا آخر شهریورماه ۱۴۰۰ مهلت دارند تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند.
همینطور طبق این مصوبه، صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
بر طبق این مصوبه، روش های برگشت ارز حاصل از صادرات هم به طرق، فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافیهای مجاز، تعیین شده است.
در کنار صادرکنندگان ارزی، در دستور العمل جدید وضعیت صادرکنندگان ریالی هم تعیین تکلیف شده است. صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به عراق و افغانستان اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی در این سامانه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.