مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد؛ پرداخت ۱۰هزار میلیاردریال از منابع هدفمندی برای خرید تضمینی گندم

اجاره: مدیرعامل سازمان هدفمندسازی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی جامعه، از پرداخت ۱۰ هزار میلیاردریالی بابت خرید تضمینی گندم آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان هدفمندی یارانه ها، امید حاجتی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها با اشاره به ضرورت پرداخت بموقع و بدون تأخیر مطالبات کشاورزان گندم کار همزمان با خرید تضمینی گندم و تحویل آن اظهار داشت: مبلغ ۱۰ هزار میلیاردریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران پرداخت گردید. هم اکنون فرآیند خرید تضمینی گندم بعنوان یک محصول راهبردی در امنیت غذای جامعه از اولویت های سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.
وی افزود: نگاه و رویکرد این سازمان در خرید محصولات راهبردی از کشاورزان نیز بر این قرار گرفته است که پس از خرید محصول توسط دولت، سریعاً مطالبات کشاورزان پرداخت گردد. گفتنی است که از شروع سال جاری تا حالا بابت خرید تضمینی گندم مبلغ ۷۳، ۴۵۰ میلیاردریال به شرکت تجاری دولتی ایران پرداخت شده است.

منبع: