مرکز آمار اعلام کرد؛ افزایش ۱۰ و نیم درصدی عرضه گوشت مرغ و طیور در بهار ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران از افزایش ۱۰.۵ درصدی عرضه انواع مرغ و طیور از کشتارگاه های رسمی کشور در بهار ۱۴۰۰ آگاهی داد.

به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران؛ میزان عرضه گوشت انواع طیور از کشتارگاه های رسمی کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ را در حدود ۵۲۲، ۴ هزار تن اعلام نمود که نسبت به زمستان ۱۳۹۹ در حدود ۱۰، ۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه های رسمی کشور در بهار ۱۴۰۰، وزن گوشت انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه های رسمی کشور در این ماه جمعاً ۵۲۲، ۴ هزار تن گزارش شده است.
نتایج این آمارگیری نشان میدهد که ماکیان (مرغ و خروس) با ۵۱۱، ۶ هزار تن، ۹۸ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده را به خود مختص کرده است. گوشت سایر انواع طیور که عمدتا شامل بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ و کبک می باشد با ۱۰.۸ هزار تن، ۲ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده را به خود مختص کرده است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹ در حدود ۱۰، ۵ درصد افزایش داشته است.