معاون گمرک خبر داد؛ ورود پنجاه و هفتمین محموله واکسن کرونا به کشور

به گزارش اجاره معاون فنی گمرک از ورود شش میلیون دوز واکسن سینوفارم به کشور اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک اظهار داشت: ساعتی پیش ۶ میلیون دوز واکسن سینوفارم از راه گمرک امام خمینی وارد کشور شد. وی افزود: بدین سان تعداد واکسن های وارد شده به کشور به ۷۱ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۶۰۶ عدد رسید. ارونقی اظهار داشت: این پنجاه و هفتمین محموله واکسنی وارد شده به کشور است. برپایه گزارش گمرک، از ۱۵ بهمن سال قبل تا آخر شهریور سالجاری، ۶۰ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۶۰۶ دوز واکسن وارد کشور شده است. همینطور ۸۴ درصد واکسن های وارداتی، واکسن چینی سینوفارم بوده است.

منبع: