رئیس سازمان برنامه و بودجه: بودجه ۱۴۰۱ با کسری بسته نمی گردد

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین شود، چونکه در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل شده و سبب افزایش تورم شده است.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، چهاردهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، با مبحث اصلاح سیستم صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، اصلاح نظام بیمه سلامت و بررسی صدمه های نظام حقوق و دستمزد برگزار گردید. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بین عملکرد و برنامه مصوب فاصله بسیاری است، خاطرنشان کرد: فاصله قابل ملاحظه ای بین این دو بوجود آمده است و همین مبحث حکایت از این مهم دارد که برنامه از کارایی لازم برخوردار نبوده است که در نهایت شاهد شکافی هستیم که بوجود آورده است. وی ضمن اشاره به این که نگاه ما به بهبود شرایط کل جامعه ایران است، تصریح کرد: کارشناسان و تصمیم گیران در تهیه و تدوین بودجه ۱۴۰۱ نگاه کلان داشته باشند و تصمیمات اتخاذ شده آثار مثبت برای کل مردم ایران داشته باشد و تنها به نفع قشر خاص نباشد. معاون رئیس جمهور با تکیه بر این که ما متولی همه مردم ایران هستیم، تصریح کرد: در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها همه مردم ایران را در نظر داشته باشید و تصمیمات اتخاذ شده باید شرایط زندگی همه مردم ایران را در دورترین نقاط کشور باید بهبود ببخشد و شرایط زندگی رفاهی نامناسب مردم در دورترین مناطق ایران برای ما قابل قبول نیست. میرکاظمی با عنوان این مهم که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه های جاری با خلق پول نادرست است، خاطرنشان کرد: سناریوی های گذشته روش کار ما نیست چون که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند. وی با تکیه بر این که چرخه معیوب باید اصلاح گردد، اضافه کرد: چرخه منفی و معیوب در بودجه ریزی باید متوقف شود. دولت هزینه ها را مدیریت کند استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول چاره نیست. تداوم چنین سناریویی مشکلات فزاینده ای برای کشور بوجود آورده است و بر مبنای مسئولیت که بر عهده دارم از تمام توان خود برای توقف چنین چرخه ای و بهبود شرایط استفاده خواهم کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین شود در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل شده و سبب افزایش تورم شده است از روش کار گذشته و سیاسی کاری درس عبرت گرفته شود باید سنت شکنی شود تا آثار و تبعات مثبت و تأثیرگذار بر زندگی مردم حاکم شود. بر اساس این گزارش، در این نشست گزارش مبسوطی از وضعیت صندوق های بازنشستگی عرضه شد و اعضای ستاد به بحث و بررسی آن پرداختند.

منبع: