توسط سازمان امور اداری و استخدامی؛ مسائل مربوط به ساماندهی کارکنان دولت بررسی گردید

اجاره: سازمان امور اداری و استخدامی از بررسی مسائل مربوط به ساماندهی کارکنان دولت با حضور نمایندگان مجلس آگاهی داد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور اداری و استخدامی، نهمین جلسه کارگروه ساماندهی کارکنان دولت با حضور کارشناسان و مشاوران سازمان اداری و استخدامی، اساتید دانشگاه، نمایندگان کمیسیون اجتماعی و نماینده مرکز پژوهش های مجلس اجرا شد. در این نشست، مسائل در رابطه با این مساله و راهکارهای پیشنهادی بحث و بررسی گردید. بر طبق این گزارش، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ۲۳ شهریورماه جلسه ای را درباره طرح استخدامی کارکنان دولت با حضور «میثم لطیفی» رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار کرد و از سازمان امور اداری و استخدامی خواست طی ۴۵ روز لایحه ای دراین زمینه ارسال نماید. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرائی به دو روش استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی انجام می شود.

منبع: