میرکاظمی: پروژه های عمرانی کشور باید با همکاری بخش خصوصی صورت گیرد

به گزارش اجاره رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هیچ جای دنیا اینطور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد. پس باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه های عمرانی را جلو ببریم.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل های فنی، مهندسی، حرفه ای کشور که با حضور مشاور، معاونین و اعضای این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: روند حرکت در سالهای قبل به شکلی بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پرژه های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه های جاری بالا رفته و باتوجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است. میرکاظمی در ادامه با ارائه راهکارهایی برای پیشبرد پروژه های عمرانی گفت: باید روش های خلاقانه ای پیدا نماییم تا پروژه های عمرانی تعطیل نشود و برای دستیابی به این هدف لازم است تفکر شرکتی بجای تفکر پیمانکاری در تشکل های فنی و مهندسی کشور حاکم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلان اینکه تفکری که می گوید همه پروژه های عمرانی را دولت انجام دهد اشتباه است اضافه کرد: هیچ جای دنیا اینطور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد. پس باید با مشارکت و همکاری، بخش خصوصی پروژه های عمرانی را به جلو ببریم. معاون رئیس جمهور با اعلان اینکه هر پروژه ای که در کشور تعریف می شود باید به جهش اقتصای کشور کمک نماید اشاره کرد: شرکت های فنی، مهندسی و حرفه ای کشور به اسم پیمانکار، سمت ما نیایند بلکه برای مشارکت در پروژه ها برنامه بدهند تا پروژه های عمرانی را به پیش ببریم. میرکاظمی با اعلان اینکه کشور حالا به سرمایه گذار نیاز دارد گفت: ما ارزش کار تشکل های فنی، مهندسی و حرفه ای کشور را می دانیم. این استعداد و پتانسیل موجود در این شرکتها نباید از بین برود بلکه باید تقویت شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلان اینکه باید جذب منابع نماییم اضافه کرد: نخستین کاری که شرکت های فنی، مهندسی و حرفه ای کشور انجام می دهند تشکیل تیم های قوی برای جذب منابع باشد تا از پیمانکاری به شرکت سرمایه گذاری و ارزش آفرین تبدیل شوند. وی با اشاره به این که این حجم از توان فنی مهندسی که در کشور وجود دارد یک سرمایه با ارزش است گفت: منابع خوبی در کشور وجود دارد بدین سبب با راهکارهای مناسب باید بتوانیم از توان مهندسی کشور استفاده نمائیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت فاینانس خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: برای جذب منابع بیرونی طرح ارائه نمایید و با تشکیل کنسرسیوم های قوی، پشتیبان هم باشید تا بازار جدید پیدا نماییم و ماندگاری شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی بالا برود. میرکاظمی با تاکید بر این که باید بازارهای بین المللی به دست آمده را با قدرت حفظ نماییم اضافه کرد: حفظ بازارهای اقتصادی بین المللی از ورود به آن بازار ها مهمتر است و برای دست یابی به این مهم، بازبینی در سازماندهی بخش خصوصی در خارج از کشور ضروری می باشد. معاون رئیس جمهور با اشاره به این که تلاش می نماییم ارتباط اقتصادی را با کشورهای همسایه برقرار نماییم افزود: جهت گیری دولت سیزدهم به سمت کار با بازارهای هدف است و خیلی از کشورهای منطقه به دنبال توان مهندسی و صنعتی ما هستند. او در آخر با اعلان اینکه جهت گیری اقتصادی ما به شکلی است که اقتصاد کشور را بهره ور نماییم اضافه کرد: در دولت سیزدهم به دنبال فعالیت اقتصادی هستیم. ان شاالله متوجه تغییرات و اثرات مثبت این تغییرات خواهید شد.

منبع: