۳ خانه خلاق و نوآوری تخصصی در تهران افتتاح می شود

به گزارش اجاره سه خانه خلاق و نوآوری تخصصی با هدف تقویت زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق و کمک به تسهیل و تسریع شکل گیری شرکتهای خلاق با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح می شود.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پرویز کرمی، رئیس ستاد اجرایی سازی سند ملی فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق ضمن اشاره به اینکه این خانه های خلاق و نوآوری با هدف جذب ایده های خلاقانه برای ایجاد کسب و کار و تجاری سازی محصولات و صنایع فرهنگی و شکل گیری شرکتهای خلاق، افتتاح می شود، افزود: ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق در برای کمک به توسعه اقتصاد خلاق، پشتیبانی از شکل گیری و توسعه طرح و کسب وکارهای مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری را در دستور کار قرار داده است.

دبیر ستاد فناوری های نرم وتوسعه صنایع خلاق به پشتیبانی از ایجاد و توسعه زیرساخت های توسعه دهنده صنایع خلاق اشاره نمود و اضافه کرد: این سه خانه خلاق و نوآوری، روز شنبه هشتم آبان ماه جاری در قالب سیاست ها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح خواهند شد.

کرمی ضمن اشاره به نقش اثرگذار شرکتهای خلاق در رونق زیست بوم نوآوری و تولید ناخالص ملی، اظهار داشت: در این حوزه، خانه های خلاق و نوآوری بعنوان یکی از هسته های مهم کمک به تسهیل و تسریع ایده و طرح های خلاقانه، نوآورانه و تیم های آنها برای ایجاد کسب و کار و تجاری سازی محصولاتشان مطرح است که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می شود.

افتتاح ۳ خانه خلاق و نوآوری تخصصی در تهران

رییس ستاد اجرایی سازی سند ملی فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق ضمن اشاره به محوریت فعالیت خانه های خلاق تازه تاسیس، اظهار داشت: افتتاح نخست، در ارتباط با خانه خلاق و نوآوری راه ابریشم است که در حوزه فناوری و نوآوری های آموزشی فعالیت دارد و از ظرفیت استقرار ۱۰ شرکت خلاق برخوردار می باشد.

وی با بیان اینکه افتتاح دوم به خانه نوآوری تولیدمحتوا، پویانمایی و رسانه هم آرا اختصاص دارد، افزود: این خانه خلاق و نوآوری، در حوزه تولیدمحتوا، پویانمایی و رسانه فعالیت دارد. این خانه نوآوری ظرفیت استقرار ۶ تیم مستقر و ۱۰ تیم دورکار خلاق را دارد.

کرمی ضمن اشاره به سومین افتتاح در ارتباط با خانه خلاق و نوآوری کودک، نوجوان و خانواده دانادل، اظهار نمود: حوزه فعالیت این خانه خلاق و نوآوری؛ کودک، نوجوان و خانواده است که ۶ تیم خلاق را میزبانی می کند.

راه اندازی ۷۰ خانه خلاق و نوآوری

بنابر اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر ستاد فناوری های نرم وتوسعه صنایع خلاق ضمن اشاره به اینکه الان در کشور حدود ۱۴۰۰ شرکت خلاق فعال می باشند، اظهار نمود: راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری اقدامی برای توسعه فعالیت این شرکت ها و رونق تولید محصولات آنها است. همینطور هم اکنون حدود ۷۰ خانه خلاق و نوآوری در کشور به راه افتاده است.

منبع: