حاجی دلیگانی: هنوز کمیسیون حقوقی وارد بررسی طرح های مربوط به ثبت سند مالکیت خودرو نشده است

اجاره: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما اساسا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این زمینه تصمیم گیری کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: شش طرح درباره سند مالکیت خودرو به امضای نمایندگان رسیده که سه مورد از آنها استفساریه و سه مورد دیگر قانون گذاری است. در بعضی از آنها گفته شده که یک دفعه ثبت سند مالکیت خودرو به دست دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و یکسری جزئیات در راهنمایی و رانندگی صورت گیرد.
وی ادامه داد: تعدادی از طرح های دیگر در خصوص آنست که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی صورت گیرد تا راهنمایی و رانندگی، موضوع پرداختی های مربوط به عوارض، جریمه و بدهکاری ها را بررسی نموده و از حصول آن مطمئن شود و همین طور روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هنوز هیچ کدام از این طرح ها در دستور کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما اساسا برای تعیین تکلیف این مساله و رفع گرفتاری های مردم لازم است در این زمینه تصمیم گیری شود در نهایت کمیسیون حقوقی برای برگزاری جلسات نظر خودرا به صحن علنی جهت اعلام نظر نمایندگان ارائه می کند و تکلیف مرجعیت ثبت سند خودرو در مجلس شورای اسلامی مشخص می شود.

منبع: