با حکم خاندوزی؛ عضو جدید هیأت عامل سازمان خصوصی سازی انتخاب شد

به گزارش اجاره علی اکبر اسماعیل آبادی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان عضو جدید هیأت عامل سازمان خصوصی سازی انتخاب شد.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر اسماعیل آبادی بعنوان عضو جدید هیأت عامل سازمان خصوصی سازی انتخاب شد.
در حکم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به علی اکبر اسماعیل آبادی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی و مفاد تبصره ۲ ماده اساسنامه سازمان خصوصی سازی و پیشنهاد شماره ۱۳۱۱۸ مورخ ۲۸/ ۰۷/ ۱۴۰۰‬ رئیس کل محترم سازمان مذکور، به باعث این حکم بعنوان عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی برای مدت چهار سال منصوب می شوید.
انتظار می رود تمامی مساعی خویش را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی به منظور انجام وظایف قانونی و بخصوص در جهت اهداف و برنامه های آن سازمان و همینطور تعامل سازنده و فعال با سازمان های ذیربط به کار گیرید.
همکاری، همدلی و همراهی در این مأموریت دسته جمعی شرط موفقیت است.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.
شایان ذکر است اسماعیل آبادی که دانش آموخته دانشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در حالی چندی قبل با حکم حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصی سازی بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی این سازمان منصوب شده است، که از سال ۱۳۸۰ در کارنامه خود ذی حسابی و مدیرکلی امور مالی مراکز مهم دولتی همچون سازمان فنی و حرفه ای کشور، وزارت نیرو، سازمان نوسازی مدارس کشور، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نهاد ریاست جمهوری را دارد.
گفتنی است؛ رئیس کل سازمان خصوصی سازی در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات لطفعلی کنی در طول تصدی مسئولیت در این سازمان، ابراز امیدواری کرد اسماعیل آبادی با بیشتر از دو دهه تجارب ارزشمند مدیریتی در سطح وزارت خانه و حوزه های کلان اداری و مالی کشور، نقش مؤثر و اثربخشی در ساماندهی وضعیت اداری و سازمانی پرسنل سازمان خصوصی سازی ایفا نماید.