امکان دریافت غرفه مجازی در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت

به گزارش اجاره نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت برگزار شد و جاماندگان از این رویداد می توانند برای دریافت غرفه مجازی در این نمایشگاه، اقدام نمایند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، کاهش واردات و رونق دادن به تولیدات داخلی مهم ترین هدف برگزاری ۹ دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت است. کاهش وابستگی آزمایشگاه های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همینطور استفاده از توانمندی های داخلی و پشتیبانی از فعالیتهای دانش بنیان در زمینه ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مجاب به برگزاری این نمایشگاه و تداوم آن در ۹ دوره کرده است.
محمدحسین بهشتی، سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به تسهیلات عرضه شده در نمایشگاه مجازی سال جاری، اظهار داشت: شرایط برای ثبت نام و دریافت غرفه مجازی در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت برای کسانی که در این دوره نمایشگاه حضور نداشتند، فراهم گردید. شرکتهای حاضر در دوره نهم هم می توانند برای ثبت محصولات جدید خود اقدام نمایند.
وی ادامه داد: در این دوره برخی شرکت ها موفق به طی فرایند ثبت نام نشدند. تعداد دیگری هم پس از زمان برگزاری نمایشگاه درخواست ثبت نام در سامانه و امکان صدور پیش فاکتور داشتند، بنابراین امکان طی فرایند ثبت نام و دریافت غرفه مجازی برای صدور پیش فاکتور و استفاده از یارانه فروش برای این دسته از شرکت ها را فراهم کردیم.
رئیس نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت افزود: همینطور امکان ثبت محصول جدید برای شرکتهای حاضر در نمایشگاه فراهم گشته است و شرکت ها می توانند درصورتی که محصول جدیدی دارند در سامانه جهت بررسی و تائید تیم فنی ثبت کنند.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، او همینطور بیان نمود: شرکتهای عرضه کننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی می توانند فرایند در ارتباط با ثبت نام شرکت و ثبت محصول را برای نهمین دوره نمایشگاه تا آخر شهریورماه سال آینده در سایت نمایشگاه به نشانی iranlabexpo.ir انجام دهند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از هزینه خرید مراکز علمی وفناوری دولتی از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت را متناسب با سطح بندی محصولات عرضه شده پرداخت می کند و در خلال ۸ دوره گذشته بیشتر از ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش قطعی در نمایشگاه به ثبت رسیده است.

منبع: