معاون سازمان امور مالیاتی: گرفتن مالیات از خانه های خالی بانکها و شرکتهای بزرگ در اولویت

به گزارش اجاره معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در نسخه فعلی قانون مالیات بر خانه های خالی، بانکها و شرکتهای بزرگ مد نظر هستند که ده ها مسکن خالی را در تملک دارند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، حسین زمانی در نشست «پایه های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت ها» ضمن اشاره به این که اولویت اصلی مالیات در بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی است، اضافه کرد: در عین حال مهم ترین چالش در این حوزه شیوه شناسایی و دریافت مالیات بر خانه های خالی است. ماده قانونی دیگری که دریافت آن با چالش جدی مواجه می باشد، مالیات بر سازندگان مسکن می باشد که امکان دریافت آن از تمامی واحدهای مسکونی که در طول سال ساخته می شوند با چالش های جدی مواجه می باشد.
وی در مورد معافیت های مطرح شده در قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: امکان دارد انتقاداتی به این قانون در زمینه معافیت ها مطرح باشد. اما در وهله اول مساله اجرایی شدن قانون مهم می باشد و در نظر گرفتن معافیت ها صرفا با هدف این که این قانون از مرحله تصویب عبور کند و به سلامت به مرحله اجرا برسد، در نظر گرفته شده است. مساله بعدی این که در نسخه فعلی این قانون بانکها و شرکتهای بزرگ که ده ها مسکن خالی را در تملک دارند منظور نظر بوده است و در ادامه میتوان به سراغ دیگر گروههای هدف هم رفت.
معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار داشت: مالیات بر خانه های خالی، مالیاتی برای گرفته نشدن است و هدف آن اتفاقاً عرضه شدن خانه های خالی به بازار است؛ نه این که از این محل برای دولت درآمدزایی نماییم. بنابراین مالیات سالانه املاک که یک مالیات برای افزایش درآمدهای دولت می باشد، نمی تواند کارکرد مالیات بر خانه های خالی را داشته باشد.

منبع: