سخنگوی وزارت امور خارجه: زیر ساخت های مرز دوغارون روند ترانزیت و صادرات را تسهیل کرده است

به گزارش اجاره تایباد ـ سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: زیرساخت های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت، صادرات و واردات را تسهیل کرده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سعید خطیب زاده ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مرزدوغارون اظهار نمود: زیرساخت های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت، صادرات و واردات را تسهیل کرده و امید است در آن سوی مرز و در افغانستان هم چنین امکاناتی فراهم گردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: تجهیزات و امکانات مناسبی در حوزه عرضه خدمات به رانندگان ایرانی و افغانستانی در مرز دوغارون پیشبینی شده که باز هم جای ارتقا دارد.
وی افزود: هدف از بازدید از معبر بین المللی دوغارون آشنایی میدانی با این کانون افتصادی است و بخش های مختلف مرز دوغارون نشان دهنده حسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان است.
خطیب زاده بیان نمود: مرز دوغارون یکی از مهترین مرزهای زمینی کشور است که نقش بسزایی در توسعه روابط ایران و افغانستان دارد و روابط دیرینه ۲ کشور ایران و افغانستان نشان دهنده تعاملات بالای این ۲ کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همینطور در ادامه اظهار نمود: از مجاری حقوقی مبحث برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری می نماییم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از جانب افغانستان تأمین شود.
وی اظهار داشت: در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از جانب افغانستان در سیستان و بلوچستان، کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشته اند.
خطیب زاده تصریح کرد: تأمین حقابه ایران که باید محقق می شده تا به امروز محقق نشده است.

منبع: