عدم تمدید قراردادهای نایک در روسیه

به گزارش اجاره نایک فروش به خرده فروشان در روسیه را متوقف کرد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، این شرکت با پیوستن به لیست رو به رشد شرکتهای غربی که بعد از حمله روسیه به اوکراین، عقب نشینی می کنند، اظهار داشت که نایک قراردادهای مجوز در روسیه را تمدید نخواهد کرد.
این اقدام خرده فروشان دارای مجوز را تحت تأثیر قرار می دهد چونکه نایک فروشگاه های متعلق به شرکت را دو ماه پیش بلافاصله بعد از اعزام نیروهای مسکو به کشور همسایه تعطیل کرد.
بر مبنای خبرگزاری فرانسه، این شرکت اظهار داشت: نایک تصمیم گرفته است که به علت چالش های عملیاتی در روسیه، تعهدات تجاری جدید را تمدید یا ثبت نکند. تجارت متوقف شده است اما تداوم پرداخت برای کارمندان فراهم است.