وزیر اقتصاد: مالیات علی الحساب واردات مواد اولیه نصف شد

وزیر اقتصاد از نصف شدن مالیات علی الحساب واردات مواد اولیه و واسطه ای برای تولید اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه خود در فضای مجازی اظهار نمود: در جهت کم شدن احتیاج به سرمایه درگردش تولیدکنندگان، از فردا (روز مالیات) تا آخر سال ۱۴۰۱ مالیات علی الحساب واردات مواد اولیه و واسطه ای برای تولید، به نصف کاسته می شود (از ۴ به ۲ درصد).

منبع: