گزارش اجاره؛ آخرین جزئیات تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن: حدودا هیچ !

در حالیکه بر مبنای قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خویش را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند، مجموع وام های پرداخت شده پارسال به ۲ درصد هم نمی رسد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، رستم قاسمی سه شنبه هفته جاری (۱۱ مرداد) در حاشیه جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با مسؤلان ارشد وزارت راه و شهرسازی و سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار نمود: بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند.
هشدار وزیر راه: بانکها همکاری نکنند، وعده مسکنی دولت محقق نمی شود
وی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانکها به حوزه مسکن اختصاص یابد در حالیکه بانکها همکاری لازم را ندارند، اظهار داشت: اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به برنامه ریزی برای ساخت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا مطابق با طرح نهضت ملی مسکن اضافه کرد: در همین راستا برای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار زمین تأمین شده است.
وی تاکید کرد: هم اکنون زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی درحال تغییر کاربری در شورای برنامه ریزی استان و شورایعالی شهرسازی است که باید تا آخر شهریور ماه انجام شود؛ ضمن این که مبحث تأمین زمین برای ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری تا آخر شهریور ماه حل می شود.
بانک ها چه قدر وام داده اند؟ به جای ۲۰ درصد، ۲ درصد!
بر اساس جزو ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد حائز شرایط پرداخت کنند.
در همین راستا شورای پول و اعتبار دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن مبحث تبصره ۱۸ را به بانکها ابلاغ نمود و در آن سهمیه هر بانک مشخص شد که به شرح زیر است:

بانک عامل
سهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)
مبلغ تسهیلات منعقده
(همت)
پرداخت شده به خودمالکین
(همت)
پرداخت شده به سایر طرح ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالک
مجموع
(همت)

درصد تحقق
مسکن
۶۳
۳۸.۶
۵.۵
۷.۵
۱۳
۲۰.۶
ملی
۳۱.۵
۰.۰۰۲۱
۰.۰۰۰۷
۰
۰.۰۰۰۷
۰
ملت
۴۲
۰.۰۷۸
۰.۰۰۲
۰
۰.۰۰۲
۰
تجارت
۳۹.۷۵
۰.۰۱۸
۰.۰۰۶
۰
۰.۰۰۶
۰
صادرات
۴۲
۰
۰
۰
۰
۰
سپه
۲۱
۰
۰
۰
۰
۰
کشاورزی
۶
۰
۰
۰
۰
۰
رفاه
۱۹.۱۲۵
۰
۰
۰
۰
۰
پست بانک
۲.۱۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
توسعه تعاون
۰.۰۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
توسعه صادرات ایران
۰.۰۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
صنعت و معدن
۰.۰۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
کارآفرین
۱۰.۵
۰
۰
۰
۰
۰
سامان
۱۰.۸۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
اقتصاد نوین
۱۳.۸۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
پارسیان
۶.۳۷۵
۰.۰۰۶
۰.۰۰۱
۰
۰.۰۰۱
۰
پاسارگاد
۲۵.۱۲۵
۰
۰
۰
۰
۰
سرمایه
۰.۰۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
سینا
۴.۱۲۵
۰
۰
۰
۰
۰
آینده
۱۱.۶۲۵
۰
۰
۰
۰
۰
دی
۰.۰۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
شهر
۳
۰
۰
۰
۰
۰
گردشگری
۱.۱۲۵
۰
۰
۰
۰
۰
ایران زمین
۰.۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
خاورمیانه
۳.۸۲۵
۰
۰
۰
۰
۰
ملل
۱.۸۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
نور
۰.۰۰۳
۰
۰
۰
۰
۰
مجموع
۳۶۰
۳۸.۷
۵.۶
۷.۵
۱۳
۳.۶
ارقام تسهیلات پرداختی تا اول مرداد سال جاری است
بررسی های نشان داده است تنها حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده که به طور عمده توسط بانک مسکن بوده است.
این در حالی است که اگر بر مبنای قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها به این بخش تخصیص داده شود با عنایت به تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می شود.
بانک مرکزی نه شفاف سازی کرد نه بانکهای «وام نداده» را تنبیه!
از سوی دیگر، بر مبنای جزو ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک مرکزی موظف شد گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار عموم مردم قرار دهد.
همچنین در صورتیکه یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کرد، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده، هم سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی را افزایش دهد و هم از راه سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
بررسی ها حاکی می باشد که هیچ یک از این دو تکلیف قانونی از جانب بانک مرکزی رعایت نشده است.
قانون جهش تولید هم سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن را تأیید کرد
تکلیف مذکور در خصوص تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بانک ها، به صورت دائم مجدداً در قانون جهش تولید مسکن تکرار شده که به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار ریال (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) کم تر نباشد و برای سالهای آینده هم حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
بانک ها سال گذشته ۳ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند / ‬ سال جاری احتمالا ۴ هزار هزار میلیارد تومان
بر اساس آمار بانک مرکزی، سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰، حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (۲۹۶۸ میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال پیش از آن (سال ۱۳۹۹) رشد ۵۶ درصدی داشته است.

پیش بینی می شود تسهیلات سیستم بانکی در سال ۱۴۰۱ هم بیشتر از ۳۰ درصد رشد کند و حداقل ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت گردد.
بر اساس نص صریح قانون جهش تولید مسکن، می بایست سال جاری ۲۰ درصد از مبلغ فوق معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.
حتی با فرض این که تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نکند، بانکها بر مبنای نص قانون جهش تولید مسکن باید مکلف شوند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند.
بانک مرکزی هنوز سهمیه وام ساخت مسکن سال جاری بانکها را ابلاغ نکرده
این در حالی است که با گذشت بیشتر از ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانکها را مشخص نکرده است. این تأخیر اجرای پروژه های نهضت ملی و تحقق وعده رئیس جمهور در خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با مشکل مواجه کرده است.
پیشنهادهای کارشناسان اقتصاد مسکن برای تحقق وعده ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند برای رفع موانع موجود در پرداخت تسهیلات و در جهت تحقق وعده رئیس محترم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال:
اولاً جلسات هماهنگی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مبحث ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با حضور رئیس کل بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانکها به صورت هفتگی و منظم برگزار گردد
ثانیاً سقف تسهیلات پرداختی بانکها به نحوی که آورده مورد نیاز متقاضیان کاهش پیدا کند، بیشتر شود که بر این اساس پیشنهاد می شود تسهیلات نهضت ملی مسکن در تهران و کلانشهرها ۷۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد
ثالثاً با عنایت به تخصص بانک عامل بخش مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ارزیابی پروژه های مرتبط و همینطور عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، بانک مذکور بعنوان کارگزار سایر بانکها خصوصاً بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن قرار گیرد
پیش از این هم محمود شایان مدیرعامل بانک مذکور اعلام نموده بود ۲ بانک دولتی سهمیه وام ساخت مسکن خویش را در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار داده اند.
رابعاً با عنایت به گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، سهمیه هر بانک در سال جدید توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود
وزیر راه: پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان را داده ایم
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم پیش از این در یک برنامه زنده تلویزیونی از عرضه پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان به شورایعالی مسکن و شورای پول و اعتبار اطلاع داده بود.
وی در این برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه به سبب تورم، امکان پیشبینی قیمت تمام شده ساخت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی، ۶ تا ۷ میلیون تومان با تورم امروز تمام می شود؛ اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می شود که ما این مورد را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم.

منبع: