مواد اولیه، ماشین آلات و موبایل در صدر کالاهای وارداتی به تهران

اجاره: بگفته سرپرست معاونت امور تجاری و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استات تهران، در چهار ماهه امسال، سهم این استان از صادرات غیرنفتی کشور ۲.۳۲ درصد و بیشترین واردات به این استان مربوط به مواد اولیه بخش تولید، ماشین آلات صنعتی، قطعات کامپیوتری و گوشی تلفن همراه بوده است.
حسن میرزایی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی استان تهران در چهار ماهه نخست سالجاری ۴۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳.۷۸ درصد افزایش داشته است.
مهم ترین مقاصد صادراتی کالاهای تهران
وی با اشاره به اینکه سهم استان تهران از صادرات غیرنفتی کشور ۲.۳۲ درصد بوده، اظهار نمود: مهم ترین کشورهای هدف صادراتی استان تهران هم ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی است.
همچنین به قول سرپرست اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت، بالاترین سهم کالاهای صادراتی در ارتباط با بخش صنعت و کشاورزی با ۲۵۰ میلیون دلار و کمترین در ارتباط با فرش و صنایع دستی با ارزش ۴۰ میلیون دلار است.
میرزایی ضمن اشاره به واردات ۳۲۷۰ میلیون دلاری در بخش صنعت در مدت یاد شده، اظهار داشت: بیشترین واردات صورت گرفته در ارتباط با مواد اولیه بخش تولید، ماشین آلات صنعتی، قطعات کامپیوتری و گوشی تلفن همراه بوده است.