قیمت کاهوی ایرانی در آمریکا گران شد!

به گزارش اجاره، هزینه تهیه یک ناهار قابل قبول در یک غذاخوری آمریکایی تقریبا ۱۳ درصد در یک سال افزایش پیدا کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، یک لیست غذاخوری آمریکایی برای ردیابی تاثیر تورم بر انتخاب منو به وجود آمد. باآنکه صاحبان رستوران ها لزوماً تمام هزینه های فزاینده را به مشتریان خود منتقل نمی کنند اما این بررسی می تواند نتایجی در رابطه با هزینه های جمع آوری یک وعده غذایی اولیه عرضه می دهد.
قیمت کاهو و نان به ترتیب ۳۳ و ۲۰ درصد پارسال افزایش پیدا کرده است که بر مبنای داده های قیمت مصرف کننده منتشرشده ماهانه توسط اداره آمار کار ایالات متحده است. البته این دفعه احتمالا بیشتر بر دوش صاحبان رستوران هاست که نگران هستند با افزایش قیمتها مشتریان خویش را از دست بدهند.
هزینه های غذا در ایالات متحده نسبت به سال قبل ۱۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است که بیشترین میزان از سال ۱۹۷۹ است و عامل اصلی نرخ تورم ۸.۳ درصدی این کشور است.
کاهوی ایرانی بیشترین جهش سالانه را در شاخص ناهار داشته است که احتمالا به علت کاهش کاشت توسط کشاورزان آمریکایی است.
طبق گزارش بلومبرگ، مایکل هالن، تحلیلگر اظهار داشت: مصرف کنندگان کم درآمد خرید رستوران های خویش را به میزان قابل توجهی در نیمه اول کاهش دادنداما برخی گزارش کردند که در سه ماهه دوم هزینه های بیشتری را توسط مشتریان با درآمد بالاتر گزارش کردند.