گزارش اجاره؛ بخشنامه مالیاتی جدید برای لوکس سواران

اجاره: رییس سازمان امور مالیاتی یکم آذر ماه در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به اعتراضات دارندگان خودرو های گرانقیمت را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مالیات سالانه خودرو یک پایه مالیات بر دارایی است که ذیل دسته مالیات بر ثروت و با هدف کاهش فاصله طبقانی و کسب درآمد برای دولت چند سالی است که در قانون بودجه دیده شده است، به شکلی که ابتدا قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نخستین بستر طرح و تصویب مالیات سالانه خودرو های گرانقیمت بود. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور گرفتن مالیات سالانه از خودرو های سواری و وانت دوکابین با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر لحاظ شد؛ اما دولت دوازدهم، عزم و اراده ای بر اجرای این قانون نداشت و عملاً وصول مالیات از این بخش، صفر ریال بود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این مساله مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و در نهایت مقررات تعیین شده در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مالکان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال ۱۴۰۰ مالک خودروی مزبور بوده اند، مشمول مالیات شدند که به همین دلیل اعلام گردید که اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز بالاتر از یک میلیارد تومان و اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودرو های خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل خود بالای یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات بپردازند.
بررسی های سازمان امور مالیاتی نیز نشان داد که در مجموع ۵۵۰ هزار خودرو مشمول این مالیات شده اند که صاحبان آنها باید ۵، ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند؛ در همین راستا نیز اعلام گردید که تا اسفند سال قبل ۲۰۰۰ نفر از صاحبان این خودرو ها معادل ۱۲ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
با ورود به سال ۱۴۰۱، در قانون بودجه باز هم به دریافت مالیات از لوکس سواران تاکید شد که بر این اساس قرار شد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مالیات سالانه خودرو های مشمول خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را مطابق نرخ های مندرج در این بخشنامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند. در این قانون تاکید شد که اگر اشخاص مشمول، تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی می تواند با مطالبه سیستمی و بوسیله عملیات اجرائی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول کند.
در همین راستا نیز مرداد ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای تاکید کرد که خودرو های میلیاردی با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان که برای آنها برگ اجرائی پرداخت مالیات صادر گردیده است، یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.
در این بین، مشمولان پرداخت مالیات مذکور، اعتراضاتی درباب نحوه محاسبه ارزش خودروی خود که سازمان امور مالیاتی از آن تحت عنوان خودروی گرانقیمت یاد کرده بود، داشتند و علاقه ای به پرداخت مالیات نداشتند.
نحوه رسیدگی به اعتراض دارندگان خودرو های لوکس
بر همین اساس نیز داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی یکم آذر ماه در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به اعتراضات دارندگان خودرو های گرانقیمت را ابلاغ نمود که در این بخشنامه مطالبی همچون کاهش ارزش خودرو بر اثر آتش سوزی، تصادف، خرابی خودرو، سرقت و … از تاریخ تعلق مالیات یعنی اول فروردین ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در رابطه با رسیدگی به اعتراض مالکان خودرو های با مجموع ارزش بیش از ده میلیاردریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درباب نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:
۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرائی ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرائی پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.
۲- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رأی اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط بوسیله ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.
۳- در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو به سبب بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و … باشد هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ بخشنامه اجرائی بند یاد شده به موضوع رسیدگی و بعد از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رأی اقدام نمایند.
تبصره- در موارد اعتراض مالک در خصوص سرقت خودرو و یا از میان رفتن کامل آن بر اساس، سوانح، تا پیش از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیأت مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.
۴- در مواردی که مالکان خودرو ها به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده باتوجه به نوع تیپ، مدل، حجم موتور سال ساخت و … معترض باشند هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع تیپ، مدل، حجم موتور و سال ساخت خودرو از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و بعد از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رأی اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد ضمن اعلام نتیجه به هیأت، مراتب به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل شده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام گردد.
۵- ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
۶- بعد از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق مجدداً برگ اجرائی صادر و اقدامات اجرائی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت.
۷- مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور بعد از قطعیت درباب اقدامات اجرائی، هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است.

منبع: