رئیس سازمان صمت استان خبر داد: ۱۶ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن لرستان

به گزارش اجاره، لرستان رئیس سازمان صمت لرستان اظهار داشت: ۱۶ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن استان است.
بهمن جعفری در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: یکی از اقدامات سازمان صمت در سالجاری، بحث ساماندهی حقوق دولتی معادن است.
وی افزود: از آغاز سال جاری، حقوق دولتی به صورت علی الحساب و از راه سامانه کاداستر و مکاتبه اداری به بهره برداران ابلاغ گردیده است.
رئیس سازمان صمت لرستان اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری، ۱۶ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی داشتیم که نسبت به عملکرد سال قبل رشد پنج برابری را نشان داده است.
جعفری در مورد تحقق حقوق دولتی توسط وزارت صمت که برای لرستان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در شش ماهه اول سال جاری این امر محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه پرداختی ها توسط ۱۲۳ معدن فعال صورت گرفته است، اظهار داشت: عمده این معادن در حوزه مواد معدنی غیرفلزی بودند.
این مسئول بیان نمود: با عنایت به این که سهم استان در وصول حقوق دولتی به صورت کامل محقق شده بطور قطع با وصول حقوق دولتی شش ماهه دوم اساسا عملکرد بالاتری نسبت به میزانی که برای آن تعیین شده دست خواهیم یافت.
رئیس سازمان صمت لرستان افزود: در جهت تعیین تکلیف تمام معادن در سامانه کاداستر محدوده آنها هم تعیین تکلیف شدند.
جعفری تصریح کرد: به منظور پیشگیری از برداشت های غیر مجاز بازدیدهای نظارتی صورت می گیرد که منجر به پرونده هایی در مراجع قضایی هم شده و الان مفتوح هستند.
این مسئول اظهار داشت: منتظر ابلاغ رای نهایی در مورد این معادن هستیم که وفق مقررات نسبت به دریافت حقوق دولتی اقدام نماییم.