شاخص امنیت سرمایه گذاری روی رقم ۶ ۸۲ باقی ماند

به گزارش اجاره، شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران روی رقم ۶.۸۲ باقی مانده است؛ طبق رتبه بندی شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری، بهترین استان ها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان هستند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران، عنوان تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که برمبنای آن شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران به ۶.۸۲ (بدترین نمره ۱۰ است) رسیده که تفاوتی با گزارش فصل قبل ندارد و فقط شرایط استانها در آن کمی متغیر بوده است.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱ بیان کننده این حقیقت است که با وجود تغییر در سیاست های توسعه و عزمی که برای جبران کمبودها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراری در راه سرمایه گذاری وجود دارد و بدون حذف این موانع، عملاً تحقق سیاست های توسعه ای در بن بست قرار گرفته است. بدترین نمره عملکردی در زیرشاخص های در رابطه با این حوزه مربوط به عملکرد مسؤولان دولتی و بهترین شاخص، متعلق به ثبات مسؤولان استانی بود. بدترین رتبه ها در شاخص امنیت سرمایه گذاری به استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان متعلق می باشد و استانهای سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان، بهترین هستند.
به منظور سنجش امنیت سرمایه گذاری در یک کشور باید به فاکتورهای مختلفی رجوع کرد. در هر سرزمینی که امکان تملک کامل دارایی ها و سود سرمایه بطور جامع وجود داشته باشد، بهشت امنی برای سرمایه گذاری پدیدار می شود. برقرار بودن معافیت های مالیاتی، تعرفه زدایی و مقررات زدایی در کنار تورم تعدیل شده و نزدیک به صفر، می تواند از مهم ترین شاخصهای تامین امنیت سرمایه گذاری ها تلقی شود. دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز به مثابه یکی از این مسائل است که می تواند در تعیین رتبه کشورها در عرصه تامین امنیت سرمایه به شدت اثرگذار باشد. در کنار این شاخص ها، شفافیت آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک دارایی ها، برای تشویق سرمایه گذاران بسیار تعیین کننده است.
گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری از این لحاظ حائز اهمیت می باشد که دربرگیرنده این نکات کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی باشد و نیل به اهداف توسعه گرایانه را به مردم و مسؤولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دراین زمینه، شفافیت آفرین است و نکات مهمی دارد و در سیاست گذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در راستای افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرائی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک نماید.
بر اساس یافته های به دست آمده از میان داده های این گزارش و بعد از پیموده شدن پروسه تلفیق داده های آماری بر پایه یافته های پیمایشی، به ترتیب استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب ترین و استانهای سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسب ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب وکار از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۴۰۱ کسب کرده اند.
بر اساس نتایج این مطالعه، در پاییز ۱۴۰۱ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش فعالان اقتصادی در عرصه معدن، -به جز نفت و گاز- با وجود آنکه نسبت به پایش قبل تر از نظر کمیت عددی در مقایسه با خودش نامناسب تر ارزیابی شده؛ اما همچنان مانند پایش گذشته، مناسب ترین ارزیابی در بین ۹ حوزه را به خود مختص کرده است.
در این میان فعالان اقتصادی در عرصه نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز، نامناسب ترین ارزیابی را در بین همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. در پایش پاییز ۱۴۰۱ مانند پایش فصل گذشته، نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب ترین وضعیت را نشان میدهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسب ترین ها را به خود مختص کرده است.

در این گزارش وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در طول ۲۰ دوره پیمایش فصلی مانند پایش فصل تابستان ۱۴۰۱ نامناسب ترین وضعیت را داشته است. ادامه این روند و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه گذاری، نشان دهنده هشداری جدی درباره ی مؤلفه های مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه گذاری است و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مؤلفه های ذکرشده را بیش از پیش ضروری می سازد.
انتظار می رود با ادامه تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت عموم مسؤولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاست گذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانون گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک نماید. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسؤولان اجرائی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران، بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
بر اساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با بهره گیری از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در پاییز ۱۴۰۱ کمیت ۶.۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱) با کمیت ۶.۸۲ و در پیمایش دو فصل قبل تر (بهار ۱۴۰۱) با کمیت ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان میدهد امنیت سرمایه گذاری در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ باتوجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.

منبع: