۸ و هشت دهم میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد

اجاره: در ۵ ماهه سال جاری ۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۶ میلیارد دلار وارد کشور شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر اعلام گمرک ایران، در ۵ ماهه سال جاری حدود ۸.۸ میلیون تن کالای اساسی به کشور وارد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۷.۵ درصد و از حیث ارزش ۱۳.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
این گزارش درباب ۵ قلم اول کالای اساسی وارده به کشور در ۵ ماهه سال جاری می افزاید: در این مدت یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار ذرت، یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار روغن های خوراکی، ۸۹۵ میلیون دلار انواع دانه های روغنی، ۶۳۳ میلیون دلار برنج و ۵۳۵ میلیون دلار گندم وارد کشور شده است.
بنابراین گزارش جو با ۲۸۵ میلیون دلار، شکر خام با ۱۵۵ میلیون دلار، لاستیک سنگین با ۱۴۹ میلیون دلار، کاغذ چاپ و تحریر با ۱۱۵ میلیون دلار و خمیر کاغذ با ۱۰۷ میلیون دلار ۵ قلم بعدی عمده کالای اساسی وارده را به خود اختصاص دادند.
این گزارش درباب بیشترین میزان افزایش در در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای اساسی وارداتی در ۵ ماه سال جاری می افزاید: جو با ۹۹ درصد، ذرت با ۳۶ درصد و روغن های خوراکی با ۳۱ درصد، از بیشترین افزایش در میان کالاهای اساسی وارده به کشور برخوردار بودند.
بنابراین گزارش بیشترین میزان کاهش در میان ۱۰ قلم عمده واردات کالاهای اساسی در ۵ ماه سال جاری به ترتیب مربوط به برنج با ۵۵ درصد، گندم ۵۱ درصد و شکر خام با ۴۰ درصد بوده است.

منبع: