تعلیق کارت های تجاری دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد

اجاره: تعلیق سیستمی کارت های تجاری دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد و اعطای مهلت یک ماهه جهت رفع تعهد ارزی، ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به ادارات صمت استانها موضوع تعلیق سیستمی کارت های تجاری دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد و اعطای مهلت یک ماهه جهت رفع تعهد ارزی را ابلاغ نمود.
در این نامه آمده است: احتراماً به اطلاع می رساند بمنظور کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ بخشنامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارت های تجاری که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد است بصورت سیستمی توسط سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری پایش شده و بعد از اخطار با مهلت یک ماهه در صورتیکه ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بالای ۶۰ درصد نرسیده باشد کارت تجاری آنها تعلیق می گردد که مرحله نخست از تعلیق کارتها از هفته گذشته شروع شده و بصورت مستمر ادامه دارد.
لذا خواهشمند است موضوع به کلیه صادرکنندگان آن استان اطلاع رسانی گردد. همین طور به اطلاع می رساند پروسه رفع تعلیق کارت این اشخاص می بایست بوسیله ادارات کل صمت استانی صورت پذیرد بدین صورت که بعد از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰٪ در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی می بایست توسط آن اداره کل در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدی نرخ بازگشت ارز ضمن گرفتن تعهد از متقاضی در خصوص حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام گردد.
لازم به ذکر است رفع تعلیق کارت تجاری توسط ادارت کل صمت استانی برای اینگونه افراد، الزاماً می بایست بعد از احراز شرایط ذکر شده در این نامه صورت پذیرد و هر گونه مبادرت به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و با استناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان و یا شورای تامین استان ممنوع می باشد.
همچنین به اطلاع می رساند ارائه مهلت بیشتر جهت بازگشت ارز به این اشخاص فقط در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع بخشنامه اجرائی تبصره ۶ بند «ج» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

منبع: