رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها: به جای نهادهای بیمه گر یارانه دارو به بیماران تعلق می گیرد

به گزارش اجاره، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: مقرر است از مهرماه یارانه دارو به جای نهادهای بیمه گر به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد و پرداخت یارانه ها و حمایت ها قطع نمی شود

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مبحث برنامه صف اول به سازمان هدفمندی یارانه ها از دهک بندی خانوارها تا پرداخت یارانه اختصاص داشت که با حضور آقای علی عسگری، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها بررسی گردید.
بفرمائید اصلاً طی وظایف شما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرز آن و تمایز آن کجاست؟
در بحث یارانه ها می دانید که تمام آحاد جامعه در ارتباط با یارانه ها درگیر مبحث هستند. یک تقسیم کاری شده است بین دستگاه های متولی که در عرصه یارانه ها است، یک بخش کار را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می دهد، بحث دهک بندی خانوارها، بحث مربوط به تعیین وسع خانوارها، حذف خانوارها، اضافه کردن خانوارها، بعهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است. یک بخش کار در عرصه پلیس ۱۱۰ است، کسانی که سرپرست خانواده هستند، یا تغییری در سرپرست خانوار صورت می گیرد، یا فردی به خانوار اضافه می شود، یا کفالت دارند، قیومت دارند، یا برمبنای احکام دادگستری کسانی هستند که از خانواری جدا می شوند، به خانواری متصل می شوند، این ها را به طور معمول پلیس ۱۱۰ انجام می دهد و آنها هستند که به هر حال این خدمت را به مردم انجام می دهند و مردم با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۱۰ این خدمات را از آنجا می گیرند. ثبت نام کنندگان جدید و کسانی که جدید وارد می شوند، بوسیله سامانه رفاهی ما است که به طور معمول می آیند وارد سامانه ما می شوند و اطلاعات خودشان و درخواست خودشان را ثبت و ضبط می کنند. مسئولیت اصلی که سازمان هدفمند کردن یارانه ها بعهده اش است، باز توزیع یارانه های کشور است. یعنی بعد از آن که سازمان برنامه و بودجه در قالب قانون تخصیص را می دهد، سازمان هدفمند کردن یارانه ها برمبنای آخرین اطلاعات دهک بندی و طبقه بندی خانوارها که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می دهد، یکی دو روز پیش از بیستم این اطلاعات را می گیرد با اطلاعاتی که در سامانه ما خودمان داریم تغییرات را به روز می نماییم، تغییرات به روز شده را برحسب این که مردم در کدام بانک حساب دارند و قبلاً این ها شناسایی شده اند، بین بانکها تقسیم می شود و مبلغ یارانه ای که برمبنای این که یارانه نقدی یا معیشتی باشد، به حساب بانکها واریز می شود، بانکها برمبنای اطلاعاتی که ما در اختیارشان قرار می دهیم، این موارد را به حساب افراد واریز می کنند؛ بدین سبب بحث توزیع یارانه ها و بحث این که این ها را ما چطور توزیع نماییم در توضیح کار ما است. ما در سازمان هدفمند کردن یارانه ها دو بخش کار داریم، یکی منابع یارانه ها است که از سه منبع نشأت می گیرد، یکی درآمد حاصل فروش فرآورده های نفتی است، فروش فرآورده های نفتی که صادرات داریم در خارج از کشور و یا مشتقات مربوط به فرآورده های نفتی است که صادر می شود که نوع درآمد آن ارزی است به اضافه فروش گاز، این سه منبع می آید در سازمان هدفمندی یارانه ها به عنوان منابع جمع می شود با تخصیصی که سازمان عرض کردم سازمان برنامه و بودجه هزینه منابع را می دهد، ما برای هدفمندی یارانه ها، برای توزیع بین مردم پرداخت می نماییم. البته ممکنست در سوال بعدی تان انواع پرداخت هایی که ما می نماییم باشد، اگر لازم است من هم اکنون جواب بدهم.
بله بفرمائید.
ما علاوه بر پرداخت نقدی و معیشتی که حدودا ماهانه به ۲۳ میلیون دهک یک تا سه و حدود ۵۴ میلیون دهک چهار تا نه پرداخت می نماییم، حدودا ۷۸ میلیون نفر را ما یارانه نقدی و معیشتی در هر ماه پرداخت می نماییم. فقط دهک دهم است که از یارانه برمبنای طبقه بندی که وزارت رفاه کرده است، یارانه به آنها تخصیص پیدا نمی نماید. چیزی نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان مبالغی است که هر ماه ما بابت یارانه نقدی و معیشتی به حساب مردم پرداخت می نماییم. علاوه بر این ما حدودا به بالای ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی که مثل بقیه آحاد جامعه دریافت می کنند، نزدیک به ۳ و ۷ دهم میلیارد تومان هم به این افراد یارانه ماهانه پرداخت می نماییم. در کنار این دو قلم اصلی ما دو تا پرداخت یارانه دیگر هم داریم که یارانه نان است و یارانه دارو، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال جاری برای یارانه نان است و ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال جاری برای یارانه دارو است. منتها سال جاری یک اتفاقی که افتاد این که برحسب پیش بینی قانون بودجه، منابع مورد نیاز این بخش فراتر از عدد بودجه است. بودجه سال جاری دو تا منبع برای یارانه نان دیده است یکی ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از محل جز یک شش تبصره ۱۴ قانون بودجه که درآمد حاصل از مالیات و ارزش افزوده است که سال جاری گفته اند باید اولویت بدهند به نان که با این دو قلم نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حدودا منابع درآمدی نان سال جاری می شود، چون سال جاری دولت قیمت خرید تضمینی گندم را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در کیلو با جایزه ای که به کشاورزان می دهد حدود ۱۵ هزار تومان در کیلو تعیین کرده اند، بدین سبب چیزی در حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیازمند یارانه نان و خرید تضمینی گندم است. تا هم اکنون که من خدمت جنابعالی هستم با منابع سازمان هدفمندی یارانه ها از آن دو محل و منابعی که فعلا از محل تسهیلات بانکی دریافت کرده ایم، حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع را تخصیص داده ایم برای خرید تضمینی گندم و یارانه ها و مابقی اش هم، چون تا انتهای سال تعهد سازمان است که پرداخت نماییم، ممکنست به لحاظ این که خرید گندم را تضمینی انجام داده ایم فعلا قرض بگیریم و تا انتهای سال منابع را جابجا نماییم و تسویه نماییم.
مگر سازمان هدفمندی یارانه ها برای هدفمند کردن یارانه ها تشکیل نشده است؟
بله.
پس چرا باید برای آن بودجه تخصیص داده بشود؟ یعنی شما باید یک جایی نحوه تخصیص یارانه ها را تغییر بدهید از اینجا بیاورید اینجا، یا به جای این که روی قیمت هر نان شما این یارانه را تخصیص بدهید بیاورید به خانوارها این را تخصیص دهید، بدین سبب بودجه ای نباید بخواهید اصلاً؟
ببینید هدفمند کردن یارانه ها از سال ۸۹ که اجرا شد، منابع اش در غالب بودجه هر سال اختصاص پیدا می کند و هر سال در غالب تخصیص به سازمان پرداخت می شود. سازمان تنظیم گر این مساله است یعنی منابع را جمع آوری می کند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه تخصیص را که به خزانه می دهد، خزانه به ما پرداخت می کند.
نه، شما یک قسمت دومی را هم اکنون گفتید که به جز منابع مربوطه شما از محل مالیات ها هم به شما در قانون بودجه دیده اند که به شما بدهند؟
قانون بودجه سال جاری گفته است ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل اختصاص پیدا می کند با اولویت به یارانه نان، چون پیش بینی کرده بودند باتوجه به قیمت خریدی که سال جاری می شود، این نیازمندی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. سال گذشته دولت ۶ و نیم میلیون تن گندم خریده بود، پیش بینی می شد مثلا سال جاری ۷ و نیم میلیون تن باشد؛ بدین سبب این عدد پاسخگوی نیاز دولت برای پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم بود، ولی تابحال دولت بیشتر از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم خریداری نموده است یعنی حدودا ۲ میلیون تن بیشتر از پیش بینی بود که به هر حال به لحاظ مشوقی که به وجود آمد و عملکردی که سال جاری در قسمت کشاورزی داشته ایم، گندم بیشتری خریداری کرد دولت، به همین خاطر نسبت به منابعی که پیش بینی کرده بود یک مقدار منابع بیشتری می خواهد که حالا انشاالله این را ما داریم پرداخت می نماییم و تا انتهای سال فرصت داریم که جابجایی منابع را انجام بدهیم و آن منبعی را که داریم استفاده می نماییم جای آنرا پر نماییم. ولی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن جز منابع سازمان است. قانون بودجه سال جاری این را مختص کرده است به سازمان و جز تکالیف سازمان است.
حرکت به چه سمتی خواهد بود؟
ببینید ما تابع سیاست های دولت و مجلس هستیم. یعنی هر آن چه را که دولت و مجلس تصویب کند، ما به عنوان یک دستگاه مجری مجری تصمیمات قانون هستیم. در قانون بودجه سال جاری فرضاً پیش بینی شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیاید برپایه وسع خانوارها را طبقه بندی کند و برخی از دهک ها را و برخی از خانوارها را که درجه وسع شأن تکافوی زندگی را می دهد، حذف کند و این اختیار را هم قانونگذار هر شش ماه یکبار به وزارت رفاه داده است که این کار را انجام دهد. منتها وزارت رفاه تا هم اکنون برپایه تصویب دولت هنوز خانواری را حذف نکرده است در حال بررسی و ارزیابی این هستند که این دهک بندی ها را انجام بدهند تحقیق کنند و اگر تصمیم دولت باشد که حذف نمایند، حذف کنند، اگر هم نه به همین دلیل ادامه بدهند، به هر حال ادامه پیدا می کند. به هر حال این ها چیزی است که در قوانین بودجه سالانه می آید و تکالیفی است که قانونگذار برای ما و دستگاه های اجرایی دیگر تعیین تکلیف می کند و ما مجری تصمیمات قانون هستیم که اجرا نماییم منتها ما برپایه آن چیزی که قانون تکلیف می کند و اختیاراتی که داریم، قوانین را بر آن اساس اجرا می نماییم.
یعنی این که در برنامه پنج ساله چشم اندازی برای شما دیده نشده بوده است؟
چشم انداز که یک سیاست هایی را دولت تعیین می کند، این که خانوارها دهک بندی بشوند، به چه خانوارهایی چقدر داده بشود. مثلا سال گذشته وقتی که نرخ ترجیحی ارز تعیین شد یعنی قیمت کالاهای اساسی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرد، ما تا سال گذشته اوایل سال ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر در خانوار می دادیم یارانه نقدی، دولت تصمیم گرفت که من نرخ ترجیحی می دهم ارز را برای واردات، کالاهای اساسی و سایر کالاهایی که دولت متولی و متکلف پرداخت آن در عرصه یارانه ها است و سیاست گذاری که انجام شد این بود که ما به ازای آن چیزی که از آن محل تسهیل می شود به خانوارها پرداخت گردد. به همین دلیل از اوایل سال گذشته سقف پرداخت یارانه به خانوارها برای دهک های یک تا سه به جای ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شد ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهار تا نه شد ۳۰۰ هزار تومان؛ بدین سبب این چشم انداز از سال گذشته تعیین تکلیف شد و برپایه همان پرداخت گردید. چشم انداز آینده این است که اگر بخواهیم خانوارها را دهک بندی درستی نماییم و واقعاً خانوارهایی که نیازمند هستند به آنها کمک نماییم چه بسا کمک بیشتری نماییم با خانوارهایی که نیازمندی کمتری دارند بشود حذف نمود این در برنامه کار دولت می باشد که این کار را در آینده تمشیت بدهد. منتها این که کی اجرا شود و چه زمانی این طرح آماده شود بستگی به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی دارد که ببینیم این کار را چه زمانی آماده می کند و دولت چه زمانی این تصمیم را اجرا می کند هر زمان که اجرا کردند به ما اعلام می کنند و برپایه دهک بندی که به انجام می رسد و سقف یارانه ای که تعیین تکلیف می شود ما پرداخت را در سازمان هدفمندی انجام می دهیم.
مزیت یا مزایای پرداخت یارانه مستقیم به مردم از دید شما چه است؟
ببینید در ادبیات اقتصاد وقتی دولت تصمیم می گیرد به اقشاری از جامعه کمک نماید، بهترین روش پرداخت پرداخت نقدی است. چرا، چون شما به مردم اختیار می دهید برپایه الگوی مصرفی هر خانوار خودش انتخاب نماید و کالا و نیازمندی های خودش را برپایه منابع پولی که دراختیارش است، خریداری کند؛ بدین سبب شما انتخاب را می دهید به مصرف کننده و وقتی شما انتخاب را به مصرف کننده می دهید، کارایی مصرف در اقتصاد بهبود پیدا می کند. یعنی پولی که دراختیار فرد است، فرد خودش انتخاب می کند این پول را برحسب نیازمندی هایی که دارد به کدام کالا ترجیح بدهد. در همه خانوارها بویژه خانوارهایی که از نظر درآمدی ضعیف هستند، ترجیح عقلایی همه خانوارها این است که این منابع را به نیازهای اساسی خودشان اختصاص بدهند. یعنی غذا، یعنی دارو، یعنی بهداشت به همین خاطر است که شما در همه کشورها نوعاً وقتی که دولت ها می آیند وسع مردم را ارزیابی می کنند و گروه هایی از جامعه را در گروه قابل حمایت تشخیص می دهند، کمک نقدی می کنند و آن افراد هم برپایه تصمیمات عقلایی که دارند می آیند و نیازمندی های خودشان را برپایه کدی که تعیین می کنند خریداری می کنند. این سبد اول اش خوراک است بعد پوشاک است و بعد می رود روی کالاهای دیگری که نیازمندی های خانوار است به همین خاطر است که وقتی نرخ ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برداشته شد و نرخ نیمایی تعیین شد که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حدودا یا ۷۰۰ تومان بود، تفاوت و ما به ازای این که قدرت خرید خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد، چون کالای وارداتی به تبع آن گران می شود، ما به ازای این به خانوارها قرار شد پرداخت گردد که این ما به ازا بتواند جبران آن قدرت خرید مردم خرید را که کاهش پیدا کرده است را برپایه سبد نیازمندی هایشان بکند. به همین خاطر این تفاوت را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای دهک یک و سه ۴۰۰ تومان و برای دهک چهار و پنج ۳۰۰ تومان دولت تعیین کرد و از اوایل سال قبل که نرخ نیمایی تعیین شد برای واردات این کالاها پرداخت کرده ایم. یک اتفاق دیگری هم که در این مساله افتاد این بود که وقتی شما نرخ ترجیحی می دهید ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به واردکننده باید منتظر هر اتفاقی باشید. یعنی یک کسی که می خواهد یک کالای اساسی وارد کند، گندم وارد کند، روغن وارد کند، شکر وارد کند، برنج وارد کند یا در قسمت دامی، علوفه وارد کند، ذرت، کنجاله، سویا یا هر کالایی مثل جو یا هر چیز دیگری که نیازمند است را وارد کند، وقتی آن می آید ثبت سفارش می کند و مدارک لازم را می گیرد، شما ارز را با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به او می دهید وقتی این ارز منتقل می شود هزار اتفاق می افتد، کالا می آید ممکنست کالا باکیفیت نیاید، کالا نیاید، این کالا دیر بیاید، اتفاقاتی دیگری پشت صحنه بیفتد که در همین صحبتی هم که شد، که رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام نمودند این اتفاقات افتاده است. اتفاقاً، چون پیش از این مسئولیت در بانک مسکن بوده ام، همین اتفاقات در بانک مسکن و انواع بانکهای دیگر هم برای این کالاها افتاد. ارزهایی داد شد که ما به ازای کالایی آن یا نیامد یا کالایی که باید با آن کیفیت می آمد نیامد؛ بدین سبب افراد ممکنست سوءاستفاده هایی از این ارز کنند، ولی وقتی ارز قیمت واقعی تری داشته باشد دلیلی برای سوءاستفاده خیلی پیدا نمی توانند بکنند. باآنکه هرچه دامنه این قیمت با قیمت بازار بیشتر باشد، باز زمینه انحراف ممکنست وجود داشته باشد، ولی هرچه این دامنه کمتر باشد این دامنه انحراف کمتر است البته نیازمند نظارت بانک مرکزی، گمرک و دستگاه های نظارتی دیگر در همه فرآیندها است. در عن حال این نظارت ها بای کامل صورت بگیرد در مراحل واردات.
با این حال هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نشده است کاملاً؟
تقریباً حذف گردیده است در موارد بسیار خاصی ممکنست در مورد برخی از کالاها مثل دارو یا اقلام پزشکی…
چرا؟
آن دیگر بستگی دارد که دولت بالاخره، چون برخی از این کالاها را خود دولت وارد میکند. برخی از داروهای خاص را خود دولت وارد میکند یا برخی از اقلام را خود دولت که نمی خواهد قیمت آن خیلی برای مردم گران شود، ولی دامن اش هم اکنون بسیار بسیار محدود شده است. شما حساب کنید ما نزدیک به ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار هر سال واردات نیازمندی های اساسی در عرصه غذای انسانی و غذای دامی داریم. این عدد کوچکی واقعاً نیست، شما ۱۰ درصد این را هم خدایی ناکرده انحراف ایجاد بشود یا ۱۵ درصد انحراف ایجاد شود عدد بزرگی است.
حرف همین است.
حالا هم اکنون که بسیار خیلی کم شده است.
الان چرا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هنوز حذف نشده است؟
عرض کردم این خیلی خیلی هم اکنون محدود شده است.
همان محدود آن هم بالاخره در رابطه با برخی از اقلام دارویی یا تجهیزات پزشکی یا فکر کنم شیرخشک هم هم اکنون دارد.
ممکن است. من اقلام آنرا دقیقا آگاه نیستم و نمی خواهم قضاوتی کنم.
برنامه است به جهت اینکه این هم برداشته شود؟
قطعاً دولت حتما برنامه ای دارد. احیانا در قانون بودجه سال آینده قانون برنامه هفتم، اینجور موارد یک دست شود و از این انحرافات حداقل چیزها را داشته باشیم.
تا همین جای کار حدودا حذف گردیده است به قول شما…
عمدتاً حذف گردیده است حدودا نه.
اینکه حدودا می گویم منظورم این است که نمی توانیم بگوییم صد در صد نزدیک به صد در صد حذف گردیده است، ارزیابی شما چه است؟
ب له نزدیک به صد در صد حذف گردیده است. ارزیابی من این است که هرچقدر ما با قیمت واقعی این کار را نزدیک تر نماییم بهتر است. این تصمیم خوبی بود کاش از اول این تصمیم را می گرفتیم، آن روزی که این تصمیم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را گرفتیم که ارز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان بود، ارز در نیمایی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود و در بازار آزاد ۱۷ هزار تومان بود. اگر می گرفتیم شاید ارز این جهش ها را در طول این مدت به این حدی که کرد نمی کرد. شاید می شد مدیریت ارز را بهتر کرد در اقتصاد و تقاضاها را بهتر مدیریت می کردیم.
در کاهش ضریب جینی به نظر شما مؤثر بوده است؟
ببینید ضریب جینی برمی گردد به سبد مصرفی خانوارها مان هرچقدر میزان حمایت را از خانوار بتوانیم به نحوی انجام بدهیم که به هدف برخورد کند، یقیناً در بهبود رفاه خانوار مؤثر است. البته ما درحالی می توانیم ضریب جینی را بهبود ببخشیم که سایر متغیرهای اقتصادی هم درکنار هدفمند کردن درست عمل کنند. عدد هدفمند کردن شما فرض کنید یک خانوار مثلا تحت پوشش نهادهای حمایتی یا دهک یک تا سه، ما مثلا یک ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مثلا یک جا می دهیم برای یک خانوار ۵ نفره، ۲ میلیون هم یک جا، ۴ میلیون تومان مثلا به این خانوار می دهیم. این خانوار می رود و برپایه آن نیازمندی های خودش را تأمین می کند. اما اگر شرایط تورمی در اقتصاد باشد یا شرایطی در اقتصاد حاکم باشد که سرعت نابرابری را بخواهد در اقتصاد بیشتر کند، ممکنست ضریب جینی نه تنها پایین نمی آید ممکنست افزایش هم پیدا کند. مثلا اگر ضریب جینی ما ۳۹ صدم باشد ممکنست بشود ۴۱ صدم یا ۳۶ صدم باشد ممکنست ۴۰ صدم یا ۳۹ صدم باشد. البته ضریب جینی به لحاظ حساسیتی که در اقتصاد است به این سرعت تغییر پیدا نمی کند خیلی بدعی تغییر پیدا می کند، ولی یک صدم و دو صدم هم برای اقتصاد خیلی مهم می باشد. هم اکنون ضریب جینی ما بالای ۴۰ صدم است. یک بخش دیگر هم ممکنست مردم در سبد اقتصاد خانوار به درآمدهای دیگری هم دسترسی پیدا کنند. شما وقتی نرخ بیکاری در اقتصاد می آید پایین، یعنی مردم به درآمدی که ناشی از فعالیت شأن در اقتصاد است، دسترسی پیدا کرده اند. چون همه درآمد خانوار آن چیزی نیست که ما فقط یارانه می دهیم، مردم درآمد دیگر هم به تبع کارهای اقتصادی خودشان دارند. هرچه وزن آن درآمد نسبت به یارانه بیشتر باشد و مردم خوداتکایی بیشتری نسبت به درآمد خودشان کسب می کنند داشته باشند ونیازمندی هایشان را مرتفع کنند در قبال کار و فعالیت اساسا روی ضریب جینی اثر می گذارد. نرخ مشارکت اقتصادی یعنی کسانی که در کارهای اقتصادی فعالیت دارند، هرچه نرخ مشارکت در اقتصاد بالا برود یعنی در بعد خانوار افراد بیشتری از خانوار درآمد کسب می کنند واین نشان میدهد که درآمد بیشتری به خانواده می آید؛ بدین سبب وقتی بیکاری کاسته می شود، نرخ مشارکت اقتصادی در اقتصاد بهبود پیدا می کند و تعداد افرادی که در یک خانوار به درآمد دسترسی پیدا می کنند بهبود پیدا می کند و این بهبود سبب بهبود وضع اقتصادی خانوار می شود و روی ضریب جینی اثرگذار می باشد.
شما به پنجره واحد وصل شده اید، البته منظورم دستگاه زیرمجموعه شما است سازمان هدفمندی یارانه ها؟
من بد نیست این مساله را یک مقدار بازتر کنم، چون حساسیتی که در جامعه وجود دارد حساسیت کاملا درستی است. ما به جهت اینکه یارانه ها را نظام مند نماییم و سامان بدهیم، با چند تا دستگاه اجرایی باید مرتبط باشیم. یک وزارت آی سی تی، وزارت ارتباطات، که تلفن همراه افراد را دراختیار ما قرار می دهد، سازمان ثبت احوال که بعد خانوار، تعداد خانوار و کد ملی خانوار را دراختیار ما قرار می دهد، وزارت رفاه که دهک بندی خانوار و ثبت نام کنندگان خانوار خانوار پردرآمد، خانوار کم درآمد، دهک یک تا سه چه کسانی هستند و دهک چهار تا نه چه کسانی هستند، چون کار آنها است و همینطور بانکها کلیه بانکها ما با ۲۴ هزار شعبه بانکی در کشور سروکار داریم که یارانه را برای مردم پرداخت می کنند، بانک اطلاعات مربوط به حساب افراد را که متصل به تلفن افراد است را باید دراختیار ما قرار بدهند تا ما بتوانیم یارانه ها را سامان بدهیم. ما خودمان یک سامانه ای داریم refahi.ir و یک درگاه ملی my.uv.ir است که درگاه ملی است که دراختیار آی سی تی است، این سامانه هایی که دراختیار این دستگاهها هست که هر کدام کار خودشان را در جایگاه خودشان انجام می دهند، این سامانه ها همه باید به سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها متصل بشوند. در این دوره ای که من آمده ام در این یکی دو ماهی که آمده ام، خب برخی از این ها متصل بودند بعضی ها متصل نبودند، بعضی ها کامل بودند، بعضی ها کامل نبودند و یک نقصان هایی هم ما خودمان داشته ایم و داریم که داریم رفع شأن می نماییم، بانکها متصل شده اند والان اطلاعات بوسیله بانکها بصورت برخط می آید، آی سی تی حدودا بخش اعظم کار انجام شده است داریم نهایی می نماییم که من فکر کنم ظرف یک هفته تا ده روز دیگر تمام می شود، ثبت احوال غیرمستقیم آف لاین دراختیار ما قرار شد که این اطلاعات را بصورت آنلاین قرار بدهند و کامل قرار بدهند که ما نیازمند نباشیم که دائم با آنها وارد مکاتبه و مراوده شویم، این کار انجام شده است. هم اکنون کل پلیس ۱۱۰ با ما مرتبط هستند بوسیله سامانه شأن که اطلاعات را کم و کسری هایی که در خانوارها به انجام می رسد را آنها را دارند هم اکنون برای ما انجام می دهند آنها متصل هستند. ما برنامه مان این است، برپایه نرم افزاری که از قبل سازمان در حال تدوین آنست، که من فکر کنم انشاالله حداکثر یکماه تا یکماه و نیم دیگر این سامانه بالا می آید که من همین امروز با آن شرکت طرف قرارداد جلسه داشتم که آخرین وضعیت مرور می کردم که در چه مرحله ای هستیم، انشاالله با آمدن این سامانه تمام این سامانه ها بوسیله یک درگاه به هم وصل می شوند و تمام مردم ایران در تمام نقاط کشور بوسیله یک درگاه وارد می شوند و اطلاعات خودشان را در این سامانه می دهند و اطلاعات در سامانه بارگذاری و راستی آزمایی می شود؛ بدین سبب آن چیزی که ریاست محترم جمهور فرمودند واقعاً یک نیاز واقعی و نیاز قطعی برای هر حوزه ای در اقتصاد کشور است که این تبادل اطلاعات و تقاطع اطلاعات را به سرعت انجام بدهند که هر کسی در عرصه کاری خودش بتواند مسئولیت و مأموریت خودش را انجام بدهد. بالاخره شما هر کدام از این سامانه ها در جایگاه خودش بوسیله کشور هزینه شده است و این هزینه هم اکنون به بار نشسته است، باید این اطلاعات بین دستگاه های مختلف برپایه نیازمندی هایشان تبادل پیدا کند که آن دستگاهها بتوانند مسئولیت و مأموریت خودشان را انجام بدهند و مردم سرگردان بین این دستگاهها نشوند. انشاالله امیدواریم در اسرع وقت این کار صورت گیرد و این سامانه ها در غالب یک درگاه ساماندهی گردد و مردم وارد یک درگاه بشوند و اطلاعات خودشان را بین این درگاه بروند و خودشان و اطلاعات شأن را تکمیل کنند و آن اطلاعات بوسیله راستایی آزمایی که در هر کدام از این درگاه ها به انجام می رسد بیاید به درگاه اصلی که سر؟ سازمان هدفمندی یارانه ها است و اینجا اطلاعات بصورت یک کاسه نظامندی و سازماندهی بشود.
فرمودید که یکماه تا یکماه و نیم دیگر؟
یکماه تا یکماه و نیم دیگر انشاالله آمادگی داریم که این کار صورت گیرد شرکت هم قول داده اند که تا یکماه یکماه و نیم دیگر حداکثر این کار را آماده کنند.
یعنی نیمه دوم مهر مردم هر کاری با یارانه ها داشته باشند وارد یک درگاه می شوند و همه آن خدمات لازم را از شما دریافت می کنند؟
بله. ما به سرعت دنبال این کار هستیم و من خودم شخصاً پیگیری می کنم که انشاالله این کار به سرعت صورت گیرد.
به جز یارانه کمک معیشتی و مستمری مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی که شما هم اشاره ای کردید، حمایت دیگری هم گفتید از خانوارهای مشمول یارانه می شود یا خیر؟
عرض کردم ما سه چهار قلم پرداخت داریم که در غالب یارانه پرداخت می نماییم یکی یارانه نقدی و معیشتی است که ماهانه بیستم هر ماه می دهیم، یارانه ای است که علاوه بر نقدی و معیشتی نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی می کنند که بیستم و پنجم هر ماه است که به انجام می رسد و به حساب مردم پرداخت می شود، دو یارانه دیگر که یارانه نان و آرد است و یارانه دارو، این ها را هم ما در سازمان هدفندی یارانه ها پرداخت می نماییم.
الان یعنی یارانه دارو جداگانه پرداخت می شود؟
بله تا هم اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان…
ماهانه؟
نه از اول سال تا هم اکنون، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه دارو پرداخت کرده ایم.
منظورم این بود که ماه به ماه پرداخت می شود؟
نه برحسب صورتحسابی که بوسیله شرکت های بیمه گر داده می شود به بیمه گرها آنها به سازمان برنامه و بودجه اطلاعات شأن را و هزینه هایی که انجام شده را می دهند، سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار می دهد به ما و ما به سازمان های بیمه گر می دهیم. البته در قانون بودجه سال جاری یک تغییر رویه اصلاح رویه خوبی انجام شده است که امیدواریم از مهرماه به بعد این کار را انجام بدهیم. ما برنامه ریزی کرده ایم که از مهرماه به بعد به جای این که یارانه دارو را به نهادهای بیمه گر بدهیم به سازمان های بیمه ای بدهیم، به خود مصرف کننده نهایی ان یوزر بدهیم. در مرحله اول مصرف کننده نهایی ما داروخانه ها هستند و مراکز درمانی و بهداشتی هستند. مثلا یک داروخانه دارو را به مردم داده است، گفته است اینقدر را من بوسیله بیمه من از شما می گیرم، اینقدر شما پرداخت می کنید، اینقدر را مثلا آزاد است. آن تکفیک می شود در دارو که این دارو آزاد است، این را شما خودت باید از محل بیمه ات بدهی، این را هم بیمه می دهد. آن عددی که مقرر است بیمه به عنوان یارانه بدهد جمع می شود عددش را سازمان های بیمه گر به ما اعلام می کنند و ما مستقیماً به خود داروخانه پرداخت می نماییم یا به خود بیمارستان و مراکز درمانی که خدمت داده اند پرداخت می نماییم، چون نگرانی داروخانه ها و مراکز درمانی است که شما پول را که به سازمان های بیمه گر می دهید این ها با تأخیر به ما می دهند کم می دهند زیاد می دهند دیر می دهند زود می دهند و همینطور گلایه ای است. باآنکه سازمان های بیمه گر هم واقعاً هدف شأن این است که منابعی را که می گیرند به سرعت دراختیار قرار دهند، ولی ما به لحاظ این که نظامند بشود و بدانیم هر کسی در جایگاه خودش چقدر یارانه داده است این را در حقیقت به ان یوزر و مصرف کننده نهایی می دهیم تا یک سازمان بهتری پیدا کند و آنها دلگرم شوند که اگر دارویی دادند این پول به سرعت می تواند به آنها برگردد البته آنها هم تضمین به ما بدهند که در زنجیره عمل کنند اگر داروخانه پول را از ما گرفت به آن شرکت توزیع کننده که دارو را تحویل داده است پول را بدهد. شرکت توزیع کننده به سازنده دارو و کارخانه های که دارو را ساخته است پول را برود و بدهد به هر حال این زنجیره را هم باید به درستی عمل کنند که وقتی ما از آخر پول را پرداخت می نماییم در کل زنجیره برود و عمل بشود و پرداخت صورت بگیرد. هم اکنون جدا جدا است هم اکنون ما به سازمان های بیمه گر می دهیم آن به مثلا داروساز می دهد به شرکت توزیع کننده می دهد به داروخانه می دهد، حالا این را یکی زودتر می دهد آنرا دیرتر می دهد، ولی وقتی ما به آخر بدهیم خودش در زنجیره باید برود دیگر تسویه حساب خودش را انجام بدهد. بهانه نمی تواند بیاورد که من پول بیمه را نگرفته ام، باید در زنجیره خودش عمل کند دیگر این برنمی گردد به کار دولت که داده است یا نداده است، دیر داده است یا زود داده است، دولت تکلیف اش را عمل کرده است زنجیره باید برود تکلیف خودش را عمل کند.
این اتفاق چه زمانی می افتد؟
عرض کردم ما جلسات گوناگونی را در چند هفته اخیر با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های بیمه گر داشته ایم و حدودا کار جمع بندی شده است و قرار شده است انشاالله اگر بستر کار آماده بشود و سازمان بیمه گر بوسیله داده های آنلاین سامانه ها را وصل کنند به ما ما دیگر اطلاعات را صورتحساب ها را به مصرف کننده نهایی پرداخت می نماییم. یعنی باید از سازمان های بیمه گر فهرست کلیه ها داروخانه ها و مراکز درمانی و مسیر ارتباطی با این ها را دراختیار ما قرار بدهند و ما این ها را پرداخت می نماییم به آن دستگاه هایی که ان یوزر هستند. مثل همان کاری که ما هم اکنون برای یارانه نقدی و معیشتی می نماییم. ما اطلاعات را از وزارت رفاه می گیریم، اطلاعات حساب را از بانکها داریم، پولی را که می خواهیم به حساب مردم بریزیم مستقیماً به بانک می دهیم و باک می ریزد مستقیم به حساب مردم. یعنی پول وقتی که ما امروز ساعت ۶ عصر پول را دراختیار بانک قرار می دهیم تا ۱۲ شب آن پول در حساب مردم است اصلاً دیگر پول جای دیگر نمی رود و مستقیم می رود به حساب مردم.
الان با وجود اینکه مردم ما یارانه یا به عبارتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داریم در عرصه دارو ولو این که مقدارش ممکنست کم باشد همزمان چطوری داریم یارانه دارو هم می دهیم؟
باز هم علیرغم این قیمت تمام شده دارو ممکنست از آن یارانه ای که مان پرداخت می نماییم ممکنست بیشتر باشد در برخی از اقلام، به هر حال یارانه را باید پرداخت نماییم.
و گفتید برنامه دولت به این سمت احیانا است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کلاً در عرصه دارو هم حذف کند؟
بله.
صحبت سامانه و این ها شد، اخیراً پیام هایی به طور معمول در برخی از این پیامرسان های خارجی است برای افراد مختلف رفته است برای خود من هم چندبار آمده است، می بینم از یک آشنایی پیامی آمده است که اگر می خواهید یارانه ات را بگیری، زود برو در این سامانه و ثبت نام کن و غیره، آیا هدف حمله ای مثلا به سامانه هدفمندی یارانه ها است یا نه احیانا ممکنست برنامه دیگری باشد و هک و این ها بهانه شأن یارانه ها است؟
معمولاً زیرساخت این که در عرصه یارانه ها یا هر دستگاه دیگری که زیرساخت فناوری این کار را دارد نوعاً در مقابل این هک رها ایمن هستند مگر این که واقعاً بصورت بسیار بسیار منحصر به فرد روزنه ای پیدا کنند که بخواهند هک کنند. نوعاً با دیوارهای آتشی که به طور معمول یک دو سه دیوار به طور معمول برای جلوگیری از هک در سامانه ها پیش بینی شده است که امنیت سامانه ها را حفظ کنند این کار به طور معمول صورت می گیرد و همیشه در دوره های مختلف تست نفوذ به انجام می رسد که آیا باگی دارد، روزنه ای دارد این سامانه ها یا نه. اما آن چیزی که در پیامک ها داده می شود این است که به هر حال تا سال گذشته اوایل سال ثبت نام جدید صورت نمی گیرد اگر کسی یارانه نمی گرفت دیگر نمی گرفت، چه در داخل دهک مشمول بود چه در داخل دهک مشمول نبود. از اوایل سال گذشته به هر حال اعلام گردید که افرادی که اگر مستحق گرفتن است و جز دهک ۹ گانه هستند بیایند و ثبت نام کنند. حدودا از سال گذشته تا هم اکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آمده اند و ثبت نام جدید کرده اند، آنها همان هایی هستند که آمده اند و ثبت نام کرده اند حالا وزارت رفاه این ها را ارزیابی می نماید که آیا جز دهک های مشمول یک تا نه قرار می گیرند یا جز دهک ده هستند، اگر قرار بگیرند جز این دهک ها طبقه بندی می شوند اگر قرار هم نگیرند جز دهک ده باشند که جز محذوف این قانون هستند.
سوال من این بود که یک وقتی که یارانه از باب این که خیلی عمومیت دارد و فراگیر است بهانه خوبی اساساً برای هک کردن افراد است نه هک کردن سامانه شما؟
بله امکان دارد.
پیامی که برای من آمد تلگرام از یک آشنایی آمد و دیدم که مثلا پیام آمده است و من سلام علیک کردم و گفت من اصلاً نفرستاده ام و این هک شده است. چند وقت بعد دیدم که یک نفر دیگر هم باز این را فرستاد با همان ادبیات و همان کلمات و یک لینک هم زیرش بود. ممکنست این اساساً بهانه ای برای نفوذ به گوشیهای افراد باشد یا این که نه هدف خود سازمان هدفمندی یارانه ها و سامانه های آنست، از باب این که مثلا یک حمله ای را انجام بدهند؟
چون من از زاویه خود سازمان به مساله نگاه کردم سوال شما را پاسخ دادم. بله متأسفانه، چون این یارانه ها یک طیف فراگیری از جامعه را دربر می گیرد و افرادی هستند که در طبقاتی هستند که خیلی با این رسانه ها آشنایی آنچنانی ندارند و ممکنست که گول این رسانه ها را بخورند. همانجوری که مثلا یک پیغامی به شما می دهند که شما بیا بانک جایزه برده ای بیا و جایزه ات را بگیر، اگر وارد این لینک شوی مثلا شما را هدایت می کند و راهنمایی می کند که چطور جایزه ات را بگیرید. یا مثلا یک پیغام می آید که شما یک پرونده در قوه قضاییه دارید اگر وارد این لینک نشوید یا اطلاعات خودت را ندهی یا رجوع نکنی مثلا این برای شما ساری و جاری می شود. در مورد یارانه ها هم همین است می گویند مردم یارانه شما قطع شده است یا مردم اگر بروید ثبت نام نمایید وارد این لینک شوید می توانیم بروید یارانه ثبت نام نمایید از این اتفاقات ممکنست وجود داشته باشد. منتها نوعاً ما در سامانه های خودمان مردم که امکان دسترسی برایشان است خودشان بتوانند وضعیت خودشان را ببینند. اگر هم قطع شود می توانند بوسیله سازمان هدفمند کردن بوسیله مراجعه به بانک یا بوسیله مراجعه به وزارت رفاه که یک شماره تلفن هم وزارت رفاه اگر اشتباه نکنم، دراختیار قرار داده است تلفن ۶۳۶۹؟ می توانند وضعیت خودشان را سوال کنند. یا وارد سایت رفاهی بشوند ببینند اصلاً قطع شده اند یا نه. من خواهشم از مردم این است که به این پیغام ها خیلی اهمیت ندهند، چون بسیاری از این پیغام ها به قول این کسانی که در این رسانه هستند فیک است، قلابی است بدل است، بدین سبب به مراجعی که معتبر است رجوع کنند. چه بسا ابزار نفوذی به گوشی افراد باشد که اصلاً هدف شأن یارانه ها نیست هدف شأن خالی کردن حساب مردم باشد. مثلا وارد گوشی طرف می شوند می گویند که اگر وارد بشوی یک دو هزار تومان به حساب ما بریزی ما امکان اتصال شما را به سازمان هدفمند کردن فراهم می نماییم که بتوانید بروید و ثبت نام نمایید همین که شما وارد شدید این دو هزار تومان را ریختی به حساب شما دسترسی پیدا کرد هاست، چون از حساب شما پول به حساب آنها رفته است؛ بدین سبب این اتفاقات خیلی افتاده است در کشور و ممکنست بیفتد.
الان ثبت نام جدید هم شما دارید، مستمراً اتفاق می افتد یا نه باردیگر باید باز شود؟
البته ثبت نام جدید همیشه بوده و هست، ولی من یک خواهشی از مردم دارم که یکماه صبر کنند که این سامانه جدید بالا بیاید، چون یکماه بالا و پایین نمی گردد، در سامانه اصلی ثبت نام کنند تا خیلی درگیر نشوند، چون هم اکنون برای ثبت نام جدید باید بلند شوند و از سراسر کشور بیایند سازمان هدفمندی، اینجوری است، ولی ما می گوئیم این زحمت را به خودشان ندهند یکماه صبر کنند انشاالله سامانه بالا بیاید دیگر احتیاج به رجوع مردم به سازمان هدفمندی نیست.
یعنی شما وصل می شوید به پنجره واحد؟
بله و مردم از هر نقطه ای از کشور که هستند امکان دسترسی به ما دارند و می توانند خدمات مناسب را بگیرند.
تا هم اکنون چرا باید می آمدند به تهران؟
اگر مثلا مواردی بود که به پلیس ۱۱۰ نیاز بود رجوع کنند می رفتند پلیس ۱۱۰، ولی ثبت نام جدید الزاماً باید می آمدند سازمان هدفمندی، چون در سامانه ای که مان پلیس ۱۱۰ داریم این امکانات تعبیه نشده است، ولی در سامانه جدیدمان این امکانات تعبیه شده است که دیگر این خدمات دراختیار پلیس ۱۱۰ قرار می گیرد که آنها مستقیماً لینک بتوانند بکنند و مردم بیایند خدمات خودشان را بگیرند.
این ثبت نام مستمراً انجام می شود؟
بله هم به انجام می رسد و ممکنست افرادی که مشمول نباشند را حذف نمایند.
و آن دهک دهم می توانید بگویید که چه خصوصیت دارد؟ چون تنها دهکی که دریافت نمی کنند احیانا دارایی های منقول و غیرمنقول است و سقف درآمدی چقدر است؟
چون دهک بندی را وزارت رفاه انجام می دهد شاخص ها و متغیرهایی که آنها برپایه آن آزمون وسع را انجام می دهند برپایه متغیرهایی است که آنها انتخاب نموده اند و همانطور که شما فرمودید این متغیرها هستند بله گردش حساب شأن است ملکیت خانوادگی شأن است، دو اتومبیل شأن است، سفر خارجی شأن است، آیا در بورس منابعی دارند یا ندارند یا سایر اطلاعات اقتصادی دیگری شاغل هستند، شاغل نیستند، درآمدشان چقدر است و فاکتورهای دیگری که به طور معمول هست…