تورم صنعت در فصل بهار چقدر بود؟

اجاره: برمبنای آخرین داده های مرکز آمار، هر سه شاخص تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالیانه تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال جاری کاهشی بوده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۲ را اعلام نمود.
کاهش تورم فصلی
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۸ درصد)، ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۹.۳ درصد افزایش دارد.
در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ۲۵.۸ درصد مربوط به گروه چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و کم ترین تورم فصلی با ۰.۸ درصد مربوط به گروه ساخت فلزات پایه است. همین طور در این فصل گروه ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی با تورم ۱.۵- درصد مواجه بوده است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۹.۲ درصد)، ۳.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۲۵.۶ درصد افزایش دارد.
در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ۷۳.۷ درصد مربوط به گروه ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۸ درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت می باشد.
کاهش تورم سالانه
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۱.۷ درصد)، ۴.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۰ درصد افزایش دارد.
در این فصل بیش ترین تورم سالانه با ۶۰.۵ درصد مربوط به گروه ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی و کم ترین تورم سالانه با ۱۰.۶ درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت می باشد.