افزایش ۱۰۰ میلیاردی سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

به گزارش اجاره، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم صورت خواهد گرفت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ اولین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور رئیس دولت در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار گردید. سید احسان اندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از سخنرانان این همایش بود و با بیان افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: با افزایش سرمایه این صندوق، صدور ضمانت نامه ها تسهیل و تسریع می شود. وی ادامه داد: تعاونگران پیش قراولان اقتصاد کشور هستند و با هزینه کم و مشارکت بالا، نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می کنند. خاندوزی ضمن اشاره به نظریه های اقتصادی در حوزه تعاون اظهار داشت: بر مبنای نظریه ای در اقتصاد، تعادل های ناشی از همکاری و رقابت ترجیح دارد چون که منافع کشورها را در بلندمدت تأمین می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تعاون تبلور بر اقتصاد مشارکتی است این تعادل ها، تجسم در نهادهای تعاونی، شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هستند. وی با اشاره به اینکه در فضای فرهنگ اقتصادی وارداتی نفس می کشیم، اظهار داشت: کمتر به فرهنگ اقتصاد مردمی بخش تعاون توجه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان نمود: نیازمند پشتیبانی و حمایت های دولتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سایر نهادهای تعاونی برای توسعه و تقویت تعاونی ها هستیم. تلاش ما این بوده است تا کمک نماییم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند. در همین زمینه، افزایش سرمایه در دولت سیزدهم برای بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی صورت گرفته است. وی افزود: در کنار توسعه تعاونی ها و مالکیت های خرد، نقش مشارکتی برای مردم هم باید در نظر گرفته شود. خاندوزی ضمن اشاره به فعالیت ۳۶ شرکت برتر بورسی سهام عدالت اظهار داشت: این شرکت ها که در سهام عدالت فعال بودند به سمت مشارکت های مردمی خواهند رفت. وی ادامه داد: همینطور استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مورد تاکید دولت می باشد. سپردن نقش به تعاونی ها در باشگاه داری بخصوص استفاده از ظرفیت تعاونی پیشکسوتان و هواداران در این حوزه، مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.

منبع: