ابلاغ نحوه ایفای تعهدات ارزی پتروشیمی، پالایشی و فرآورده های نفتی

اجاره: سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه ای نحوه ایفای تعهدات ارزی محصولات پتروشیمی، پالایشی و فرآورده های نفتی را ابلاغ نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه ای، نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی پالایشی و فرآورده های نفتی را ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است: در امتداد اجرای ماده (۸) بخشنامه اجرائی تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیوست لیست صادرکنندگان و محصولات پتروشیمی پالایشی و فرآورده های نفتی به شرح توضیحات زیر ایفاد می گردد:
۱. شناسه ملی ۵۱۹ واحد تولیدی پتروشیمی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان مشمول بند (۲) ذیل ماده (۸) بخشنامه اجرائی (بازگشت ارز حاصل از صادرات به میزان ۹۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی به یک یا تلفیقی از روش های مندرج در بند (۱۳) ماده (۱) بخشنامه فوق الاشاره با سررسید ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی) است.
۲. ۱۰ صادر کننده محصولات پالایشی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان مشمول بند (۱) ذیل ماده (۸) بخشنامه اجرائی بازگشت ارز حاصل از صادرات به میزان ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی فقط بصورت فروش حواله ارزی در سامانه نیما در بازه زمانی ۸۰ روز بعد از صدور پروانه صادراتی است.
۳. ۵۵ صادر کننده محصولات پتروشیمی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنان مشمول بند (۱) ذیل ماده (۸) بخشنامه اجرائی بازگشت ارز حاصل از صادرات به میزان ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی فقط بصورت فروش حواله ارزی در سامانه نیما در بازه زمانی ۸۰ روز بعد از صدور پروانه صادراتی) است.
۴. کد تعرفه های ۱۱۵ قلم کالای پتروشیمی که به استثنای واحدهای تولیدی پتروشیمی موضوع بند اول این مکاتبه کلیه صادر کنندگان این اقلام ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالاها به میزان ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی فقط بصورت فروش حواله ارزی در سامانه نیما در بازه زمانی ۸۰ روز بعد از صدور پروانه صادراتی هستند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان استان اطلاع رسانی نمائید.

منبع: