وزیر اقتصاد: ادعای دریافت دستمزد توسط هیات مولدسازی کذب است

به گزارش اجاره، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی، اظهار داشت: دستگاه قضا فورا درباره ی ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند.

به گزارش اجاره به نقل از ایرنا، وزیر اقتصاد در توضیح ادعاهایی درباره ی حق الزحمه اعضای هیأت مولدسازی، ضمن تکذیب و خلاف واقع دانستن این ادعا، اظهار داشت: مبلغ یاد شده در قانون طبق بخشنامه اجرائی موجود، صرف پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و لیست هزینه کرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا می شود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیأت مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است.
وی اشاره کرد: از دستگاه قضائی انتظار داریم در رابطه با ادعای نادرست مطرح شده در خصوص دریافت دستمزد توسط هیأت ۷ نفره مولدسازی ورود و نتیجه بررسی خودرا فوراً به افکار عمومی اعلام نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه این هیأت نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت، اشاره کرد: این ادعا مصداق بارز خلاف گویی و بی نظمی در امنیت روانی جامعه است.