رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد؛ رسوب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در حساب ۳ وزارتخانه

به گزارش اجاره، رییس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: تا حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در ۴۳ هزار حساب فرعی دستگاهها رسوب کرده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به پایان مهلت قانونی دستگاهها برای اتصال به حساب خزانه، اظهار داشت: طبق آخرین گزارشی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به دست دیوان محاسبات رسیده، تعداد حساب های موجود زیر مجموعه دستگاهها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده است. اما همچنان ۷۵ هزار حساب فرعی در دستگاهها موجود بود که این عدد هم به ۴۳ هزار حساب کاهش پیدا کرده است. دستغیب اظهار داشت: از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم است. باوجود کاهش حساب ها مشکل ارقام رسوب کرده در این حساب هاست. این عدد جمعاً بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همین طور تعداد حساب های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بگفته رییس دیوان محاسبات کشور، اسامی دستگاه هایی که حساب های فرعی خودرا به حساب واحد خزانه متصل نکرده اند به دستگاه های نظارتی و دادستانی دیوان محاسبات ارسال شده و بزودی بصورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.