عرضه ۲۲۶ هزار تن گوشت و مرغ در مرداد امسال

اجاره: میزان عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد امسال، به بالای ۲۲۶ هزار تن رسیده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران در آمارهایی جداگانه میزان عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ را در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد امسال اعلام نمود که به بالای ۲۲۶ هزار تن رسیده است.
بر این اساس، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ماه امسال جمعاً ۴۱ هزار و ۷۳ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
طبق نتایج این آمارگیری مرکز آمار ایران، گوشت گاو و گوساله با ۲۲ هزار و ۱۹۸ تن ۵۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود مختص کرده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴ هزار و ۷۷۱ تن، بز و بزغاله با ۳۰۶۴ تن و سایر انواع دام با ۱۰۴۰ تن، به ترتیب ۳۶ درصد، ۷.۵ درصد و ۲.۵ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ماه سال جاری با ماه مشابه سال قبل نشان دهنده کاهش ۲۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۳۸ درصد، برای بز و بزغاله ۱۰ درصد، برای گاو و گوساله ۱۹ درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش ۲۷ درصد کاهش و برای شتر و بچه شتر ۹۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود هشت درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه های رسمی کشور در ماه مرداد سال جاری منتشر گردید. بر این اساس وزن گوشت عرضه شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ماه امسال جمعاً ۱۸۵ هزار و ۶۵۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۱۸۰ هزار و ۱۳۲ تن، ۹۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود مختص کرده است. گوشت بوقلمون با ۱۷۵۸ تن و سایر انواع طیور با ۳۷۶۵ تن، به ترتیب یک درصد و دو درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ماه سال جاری با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده افزایش پنج درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ چهار درصد، برای بلدرچین ۱۶ درصد، برای سایر انواع طیور ۱۶۹ درصد افزایش، برای بوقلمون ۱۷ درصد و شترمرغ ۵۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.

منبع: