خاندوزی: از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری صفر خارج شدیم

به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد با اعلان اینکه از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری صفر خارج شدیم، اظهار داشت: لازم است روی عنصر جدیدی تحت عنوان کیفیت رشد اقتصادی تمرکز نماییم.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در اولین رویداد ملی صنعت دانش بنیان اظهار داشت: بعد از آن که در دهه ۹۰ در تله رشد پایین و نزدیک به صفر و سرمایه گذاری نزدیک به صفر گرفتار شدیم، تلاش دو سال اول دولت سیزدهم این بود که با ورود به سال ۱۴۰۰ و خصوصاً سال ۱۴۰۱ از دو تله رشد و سرمایه گذاری صفر خارج شویم که تا حد قابل قبولی این اتفاق رخ داده است، اما لازم است روی عنصر جدیدی تحت عنوان کیفیت رشد اقتصادی تمرکز نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این مساله برای دولتی که بدنبال عبور از یک اقتصاد نفتی و دولت زده است بسیار اهمیت دارد. در حقیقت حرکت به سمت یک اقتصاد تولیدگرای دانش بنیان که منتفعان رشد اقتصادی آن کسانی باشند که از سودهای اقتصادی بهره مند هستند بسیار حائز اهمیت می باشد و بیشترین همخوانی را با نشست امروز ما در این همایش دارد.
خاندوزی اشاره کرد: این تحول و گذار بدون مشارکت شرکت های بزرگ دانش بنیان رخ نمی دهد و پس برای این تغییر که به زودی و به سهولت در دسترس نیست، نیازمند تدبیر مستمر برای کیفیت رشد اقتصادی هستیم و یکی از با اهمیت ترین دستورکارهای ما در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ است و در حقیقت عبور از فضای گلخانه ای زیست بوم دانش بنیان به سمت مزارع تولیدات صنعتی دانش بنیان و رشد اقتصادی محسوب می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: بدین سبب در وزارت اقتصاد تلاش ما این بوده است که زمینه را برای این دگرگونی و چرخش از مدل رایج رشد اقتصادی به سمت مدل جدید فراهم نماییم که این مساله نیازمند مقدماتی است که یک بخش از این مقدمات که به وزارت صنعت مرتبط می باشد مسئله تامین مالی است.
وی اظهار داشت: اگر بخواهیم مزارع جدیدمان سبزتر باشد باید به نحوی کانال های حرکت جریان آب، نقدینگی و تامین مالی را هدایت نماییم که این دفعه این دسته از مزارع ما پربارتر عمل کنند، پس یک اتفاق مربوط به صندوق های فناوری است که افزایش سرمایه آن ۳۰۰ میلیارد تومان در ذیل تبصره ۱۸ بودجه امسال صورت می گیرد و البته ما آماده هستیم عدد بالاتری را در نظر بگیریم اما محدودیتی از سمت سهامدار خصوصی وجود داشت.
وی اضافه کرد: در کنار مسئله صندوق ها دو عنصر تضمین و وثایق برای شرکتها در عرصه تامین مالی حائز اهمیت بود و توسعه دامنه وثایق در سامانه ستاره را ایجاد کردیم.
خاندوزی افزود: سعی کردیم بخشنامه مؤسسات تضمین که موضوع ماده ۹ قانون حداکثری است را تعیین تکلیف نماییم. همین طور اقدام دیگر ما ابلاغ دستورالعمل ارزشگذاری شرکت های دانش بنیان بود که همه اینها در بلندتر کردن نظام تامین مالی شرکت های دانش بنیان حائز اهمیت می باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش ۱۶۰ درصدی تسهیلات شرکت های دانش بنیان در سال قبل بیان کرد: امسال در پنج ماهه ابتدای سال این تسهیلات ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: ما تمام عیار پای کار تحول و چرخش به سمت دانش بنیان شدن رشد و صنعت کشور هستیم و همین طور موضوع نظام ترکیبات سیاست پولی نیز حائز اهمیت می باشد و باید بدانیم که بدون این که هدف تورمی را سازگار با هدف رشد اقتصادی در نظر بگیریم، مسیر دیگری در اقتصاد ایران نداریم.
خاندوزی اظهار داشت: امروز با انضباط بخشی خوبی که در عرصه پولی و مالی انجام شده نیازمند آن هستیم که به شکل ویژه مسیرهای سبز برای بخش های پیشران (شرکت های صلاحیت دار) را باز نماییم و باید برای شرکت های پیشران مسیر سبز تامین مالی را باز نماییم و اگر این اتفاق رخ ندهد به اهدافمان نخواهیم رسید.