جزییات کارنامه تجارت خارجی کشور در نیمسال اول سال جاری؛ تجارت خارجی کشور به حدود ۵۴ و شش دهم میلیارد دلار رسید

به گزارش اجاره، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اعلام نمود: تجارت خارجی کشور در نیمه اول سالجاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمد رضوانی فر با بیان این خبر اظهار داشت: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این زمان ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان داده است.
رضوانی فر ضمن اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی عنوان کرد: در مدت یاد شده بیشتر از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی میزان واردات کشور در نیمسال اول سالجاری به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید که از افزایش ۶.۸۹ درصدی در وزن و ۱۱.۶۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
رضوانی فر ضمن اشاره به این که در ۶ ماهه نخست سالجاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، اضافه کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این زمان از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده است که نشانگر کاهش ۲۴.۵۶ درصدی است.
وی افزود: ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در این زمان به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشیهای تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت.
وی اضافه کرد: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۵۶ دلار در ۶ ماهه سال قبل ۴.۴۲ درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک ایران ضمن اشاره به این که بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی در میان ۱۰ قلم عمده به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی، جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی و گوشیهای تلفن همراه با رشد ۱۳۴.۹۴ درصدی بوده است، در مورد بیشترین کاهش ارزش کالاهای وارداتی در میان ۱۰ قلم عمده در این زمان اظهار داشت: برنج با ۴۹.۷۸ درصد، گندم با ۴۹.۲۳ درصد و روغن پالم با ۱۲.۷۰ درصد بیشترین کاهش را دارا بودند.
به گفته وی در میان اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در این زمان به گاز طبیعی مایع شده با ۱۲۴.۷۹ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۴۹.۲۷ درصد و اوره با ۴۱.۱۲ درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با ۲۳.۵۳ درصد، پروپان مایع شده با ۱۸.۸۴ درصد و میلگرد با ۱۲.۵۷ درصد اختصاص داشته است.
وی همینطور مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در این زمان را به ترتیب چین با ۶.۹ میلیارد دلار، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار اعلام نمود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران همینطور ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی را به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۹ میلیارد دلار، چین با ۸.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۳ میلیارد دلار، آلمان با ۱.۱ میلیارد دلار و هند با ۹۸۷ میلیون دلار ذکر کرد.
وی ضمن اشاره به واردات کالاهای اساسی در نیمسال اول سالجاری اظهار داشت: در این زمان ۱۱ میلیون تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که با اختصاص ۶۲.۴۷ درصد از وزن و ۲۹.۹۵ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱.۵ درصدی در وزن و کاهش ۶.۱۴ درصدی در ارزش داشته است.
وی در ارتباط با اقلام عمده کالاهای اساسی عنوان کرد: ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتاب گردان، برنج، گندم، روغن خام سویا، جو و پالم اویل اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که در مجموع از نظر وزنی ۵۵.۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۹.۷۳ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
رضوانی فر در ارتباط با آمار ترانزیت خارجی کشور در ۶ ماهه نخست سالجاری اظهار داشت: ترانزیت خارجی کشور در این زمان با رشد ۸.۲۴ درصدی به ۷.۷ میلیون تن رسید.

منبع: