سود ۴۰۰ درصدی بعضی از شرکت های دانش بنیان

به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در هفته جاری اتفاق افتاده است که جذب ۲ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه بوسیله ی یک شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه کشور بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر امروز پس از ظهر مراسم تبیین روش و افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و نوآوری در وزارت اقتصاد برگزار گردید. قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در این مراسم اظهار داشت: منابع صندوق اشتغال کارآفرینی ایثارگران در قانون پیش، بینی شده است. وی افزود: این منابع سهمی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی بوده که در اختیار ایثارگران قرار می گیرد. برآورد ما اینست که برای جذب منابع از صندوق توسعه ملی احتیاج به ضمانت نامه داریم که اصلی ترین دغدغه ضمانت نامه است. در ادامه دهقانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این مراسم اظهار داشت: وزارت اقتصاد پیشگام پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان است، جریان ایجاد شرکتهای دانش بنیان طی ۲۰ سال شروع شده است، این جریان با صندوق های پژوهش و فناوری شروع شده است، زیست بوم شرکت ها بشدت بزرگ شده است و عموماً سه شرکت در این زیست بوم می بینیم، اول استارت آپ های کوچک، استارت آپ های میانی و شرکت هایی با قدمت ۱۰ سال که امروز تبدیل به صنعت شده اند. دهقانی اضافه کرد: بعضی از این شرکت ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد سوددهی دارند اما شرکتهای استارت آپی کوچک به کمک های بلاعوض در حد ۲ میلیارد تومان نیاز دارند. وی خاطرنشان کرد: شرکتهای میانی به تأمین مالی در حد ۲۰ میلیارد تومان نیاز دارند که ماهانه ۴ تا ۵ درصد سود دهی دارند. شرکتهای بزرگ هم به تأمین مالی بزرگ در حد ۲۰۰ میلیارد تومانی نیاز داشته و می توانند به اندازه سود بازار، تسهیلات را بازگردانند و به کمک های مالی کوچک بلاعوض نیاز ندارند. دهقانی تصریح کرد: در ۲ ماه آینده بازار شرکتهای دانش بنیان در بازار سرمایه افتتاح می گردد و اوراق برای تأمین مالی شرکتهای دانش، بنیان برای نخستین بار منتشر خواهد شد. در ادامه این مراسم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: داستان تبصره ۱۸ یا کمک دولت به اشتغال در این ۲ سال یک داستان ویژه بود که از نیمه سال ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ پنج مرحله انجام شد. وی تصریح کرد: اتفاق مبارکی در هفته جاری اتفاق افتاده است که جذب ۲ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه بوسیله ی یک شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه کشور بود. خاندوزی تصریح کرد: مسئله تأمین مالی شرکتهای دانش، بنیان یکی از مهم ترین کارهای تأمین مالی دولت می باشد که سازمان بورس آمادگی تأمین مالی را دارد و گمرکات کشور در این خصوص ضمانت نامه را صادر می کندکه امیدواریم سهم بیشتری به صورت تأمین مالی اهرمی داشته باشیم.

منبع: