ممنوع الخروجی ۲ هزار بدهکار مالیاتی

به گزارش اجاره، بر مبنای آخرین آمار، تعداد مودیان مالیاتی به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است که نشان داده است طی دو سال قبل تعداد مودیان ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بر مبنای آخرین آمار، تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش پیدا کرد.
به صورت جزئی تر، در سال ۱۴۰۱ تعداد مودیان مالیاتی با ۵۲.۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همینطور در سال ۱۴۰۲ تعداد مودیان مالیاتی با ۲۰.۳ درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.
به این ترتیب طی دو سال گذشته، تعداد مودیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.
از سویی دیگر دولت با به دام انداختن فراریان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی از این بخش را هم احیا کرده است؛ بعنوان نمونه دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع الخروج کرد که آنها مبادرت به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.
بنابر این رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سالجاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رخ داده است و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از راه مالیات ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) محقق شده است.
تعداد مودیان مالیاتی از ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲

منبع: