تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک ها تا انتهای سال

اجاره: وزیراقتصادبا تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری بانکها تا انتهای سال موافقت نمود قبل از این مهلت بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع بسته وصول مطالبات غیرجاری تا پایان شهریور۱۴۰۲تمدید شده بود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری موافقت نمود.
وی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجواد شریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرائی شدن سامانه جدید اعتبارسنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پر ریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.
پیش از این، باتوجه به بخشنامه ابلاغی از طرف معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانکهای دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده بود.
طبق این دستورالعمل، در صورتیکه بدهکار کل مبلغ بدهی خودرا بصورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیر قرض الحسنه و ۸ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض الحسنه را بصورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.
همچنین از آنجا که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکنست فقط قسمتی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت فقط با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم بصورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در موعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی فقط امکان پرداخت قسمتی از بدهی خودرا داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در آخر دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می گیرد.