وزارت اقتصاد: سهم نان در سبد هزینه خانوار ۴۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش اجاره، سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به صورت متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمانیکه در یک اقتصاد، تورم وجود دارد و در نتیجه سالانه، درآمد و هزینه خانوار رشد می کند، تحلیل مبتنی بر افزایش قیمت اسمی، یک تحلیل گمراه کننده است و صرفا باید از زاویه قیمت های نسبی و تغییرات قدرت خرید خانوار تحلیل های خرد و کلان عرضه شود. در واقع باید دید که نرخ رشد درآمد در اقشار مختلف جامعه و نرخ رشد هزینه ها در کالا و خدمات مختلف، چه مقدار با هم تفاوت دارند و در نتیجه قدرت خرید خانوار برای تأمین اقلام مختلف چه تغییری کرده است.
در دو سال دولت سیزدهم، حداقل دستمزد در کشور حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و مقایسه این مورد با تغییرات هزینه پرداختی از جیب مردم برای خرید نان در کارت خوان های هوشمند نشان داده است که سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به صورت متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
در انتهای دولت دوازدهم، قیمت متوسط یک کیلوگرم نان یارانه ای معادل ۸۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ وقت خرید تضمینی) بود و امروز با گذشت دو سال از دولت سیزدهم، متوسط قیمت یک کیلوگرم نان یارانه ای در کشور، کمتر از ۳۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ خرید تضمینی) است که حاکی از کاهش قیمت نسبی قیمت نان و در نتیجه کاهش سهم هزینه نان در سبد معیشت مردم است.

منبع: