۱۴۵ هزار فروشگاه به طرح کالابرگ الکترونیکی پیوستند

به گزارش اجاره، معاون وزیر کار اظهار داشت: تابحال ۱۴۵ هزار فروشگاه خرد و زنجیره ای در طرح کالابرگ الکترونیکی مشارکت داشته اند.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علیرضا عسگریان اظهار نمود: با افزوده شدن ۲ دهک ششم و هفتم افزایش قابل ملاحظه ای در جمعیت مشمول طرح جدید کالابرگ الکترونیک داشتیم و جمعیت زیر پوشش از ۴۱ به ۶۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با هدف تسهیل دسترسی مردم به مزایای طرح کالابرگ الکترونیکی تابحال ۱۴۵ هزار فروشگاه خرد و زنجیره ای در این طرح مشارکت دارند.
وی با اشاره به اینکه شرایط استفاده از کالابرگ همانند گذشته است، اظهار داشت: اگر هر فرد مشمول استفاده از کالابرگ یعنی دهک های یک تا هفت ۲۰۰ هزار تومان از یارانه اش را خرید کند، ۱۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی می گیرد.
عسگریان تصریح کرد: مبلغ یارانه برای افراد بین دهک نخست تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و یارانه دهک چهارم تا هفتم هم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت خرید ۲۰۰ هزار تومانی افراد از مبلغ یارانه، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی به آنان تعلق می گیرد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مردم می توانند با نصب برنامه کاربردی «شما» از نزدیک ترین مغازه متصل به شبکه محل خود خرید کنند و از مبلغ تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی بهره ببرند.
وی ضمن اشاره به همراهی ۱۰ فروشگاه بزرگ با ۱۲ هزار شعبه، اظهار داشت: نزدیک به ۴۰۰ تعاونی مصرف روستایی هم در شهر و روستا به طرح کالابرگ الکترونیکی متصل شدند.
عسگریان ضمن اشاره به ضرورت تداوم اطلاع رسانی دقیق به مردم از راه رسانه ها، اضافه کرد: طرح ملی کالابرگ الکترونیک ساده ترین و سهل الوصول ترین برنامه برای مردم است تا خرید آسانی داشته باشند.
وی تاکید کرد: طرح کالابرگ الکترونیک کاملا اختیاری است و مردم می توانند مثل روال قبل یارانه خویش را نقدی برداشت کنند یا می توانند افراد مشمول از فرایند کالابرگ استفاده نمایند و از ۱۲۰ هزار تومان مشوق استفاده نمایند.