شناسایی ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه آهن قراضه!

به گزارش اجاره، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه معاملات آهن قراضه شناسایی شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سودجویانی هستند که بازار جذاب معاملات آهن قراضه و باطری فرسوده آنها را وسوسه می کند تا مبادرت به کد فروشی و تأسیس شرکتهای کاغذی کنند. گفته می شود این کالاها بعنوان مواد اولیه واحدهای تولید شمش آهن و سرب و نهاده های تولید و نورد قطعات آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این میان، ذی نفعان واقعی این ماجرا که برای انجام معاملات خود مبادرت به تأسیس شرکتهای کاغذی کرده بودند به جهت اینکه مورد شناسایی و ردیابی قرار نگیرند ترفندهایی همچون ثبت شرکت ها در چند استان مختلف را به کار گرفته بودند. این افراد برای کتمان درآمد خود فعالیتهای هوشمندانه دیگری مثل تأسیس شرکت به نام افراد بی بضاعت و تنظیم وکالت نامه تام الاختیار، صدور فاکتور رسمی فروش به نام شرکت کاغذی و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد اعتبار ساختگی را هم در سوابق خود دارند.
موضوع به همین جا ختم نمی شود و اقداماتی مانند استفاده از هویت دیگران برای انجام معاملات و خودداری از انجام تکالیف قانونی در ارتباط با مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و زیاد نشان دادن هزینه ها، ثبت شرکت در یک شهر و افتتاح حساب بانکی به نام شرکت کاغذی در شهر دیگر یا همان شهر مورد سوءاستفاده و موارد دیگر همگی نشان از خلاقیت این قبیل شرکت ها در اقدام به انجام فرار مالیاتی است.
در این میان سازمان امور مالیاتی توانست با بهره گیری از اطلاعات سامانه صورت معاملات فصلی مبحث ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تحلیل و بررسی داده های استخراج شده از آن، رکوردهای معاملاتی با مبالغ بالا و با یک عنوان کالا در ارتباط با برخی شرکتهای فعال در زمینه آهن قراضه را شناسایی کند.
قدم بعدی رسیدگی به این پرونده ها بود که با این اقدام مبلغی به ارزش بیشتر از ۸، ۰۰۰ میلیاردریال مالیات در منابع عملکرد و ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شد که تابحال نسبت به وصول و ترتیب پرداخت بیشتر از ۴، ۰۰۰ میلیاردریال آن و توقیف اموال به میزان بیشتر از ۲، ۰۰۰ میلیاردریال اقدام شده و مطالبه در مورد باقی مانده بدهی های مالیاتی در حال انجام می باشد.
گفتنی است؛ اقدامات در ارتباط با شناسایی این قبیل شرکت ها محدود به روش های ذکر شده نیست و بهره گیری از روش هایی مثل اعتبارسنجی مؤسسان شرکتهای کاغذی، بررسی و اعتبارسنجی زنجیره تأمین کنندگان کالا برای این شرکت ها، استعلام بارنامه ها در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی، تسلیم اظهارنامه با مبالغ فروش ابرازی پایین و وجود اطلاعات خرید و فروش با مبالغ کلان در سامانه صورت معاملات و همینطور شرکتهای تولیدی شمش و قطعات فلزی که مصرف کنندگان اصلی ضایعات آهن و سرب هستند هم به کمک شناسایی شرکت کاغذی و کد فروش در حوزه آهن قراضه آمده است.