مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات حذف شد

اجاره: با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت مالیات ارزش افزوده جدید از واردات کنسل شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، پیگیری گمرک ایران درباره ی حل اختلاف درباره ی وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات به نتیجه رسید و با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت این مالیات ملغی شد.
در مکاتبه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است که «در خصوص ابهامات مطروحه پیرامون «واریز معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور» به استحضار می رساند: حکم ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که در ذیل فصل نهم (تخصیص انتقال و توزیع مالیات) ذکر شده فقط مربوط به توزیع مالیات بر ارزش افزوده بوده و متضمن گرفتن عوارض جدید از صاحبان کالا علاوه بر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مقرر در ماده (۷) قانون مذکور نیست.»
بر این اساس، باتوجه به تفسیر انجام شده از طرف معاونت حقوقی موضوع مورد اختلاف مذکور حل و مسئله دریافت مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات کنسل شد.