ورود و تخلیه خودروی کارکرده بدون ثبت سفارش ممنوع می باشد

به گزارش اجاره، گمرک ایران در بخشنامه ای مبحث ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای مبحث ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است: پیرو استعلام های مختلف همکاران در مورد مبحث «واردات خودرو سواری کارکرده» به اطلاع می رساند؛ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و این که قرار است صرفا بعد از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودرو های سواری کار کرده داده شود به منظور جلوگیری از ایراد هر گونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان برسد تا پیش از تخلیه خودرو های مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت نمایند و تدابیر لازم جهت پیشگیری از تخلیه خودرو های فاقد ثبت سفارش در اماکن گمرکی اتخاذ نمائید.
بدیهی است مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

منبع: