۷۰ ملک مازاد دولت آماده عرضه در پروسه مولدسازی

به گزارش اجاره، وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۸۰۰ ملک مازاد در جریان مولدسازی آگاهی داد و اعلام نمود: حالا ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفته های آتی عرضه خواهد شد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین امیررحیمی اظهار داشت: تا حالا تعداد املاک مازاد شناسایی شده در اجرای مولدسازی دارایی های دولت به ۱۸۰۰ مورد رسیده است. ما به ازای این املاک، طرح ها و پروژه هایی است که به هم متصل شده اند.
وی اضافه کرد: حالا ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ مورد ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفته های آتی عرضه خواهد شد یعنی در مجموع در این مرحله حدود ۷۰ ملک آماده عرضه است.
سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی های دولت با اشاره به تفویض اختیار به استانها درباب مولدسازی دارایی ها، توضیح داد: خیلی از املاک مازاد و پروژه های ما به ازای آنها باتوجه به تفویض اختیار انجام شده، در کارگروه استانی مصوب می شود. مقامات استانی، مدیرکلان در رابطه با ملک و سه مقام عالی استان (معاون عمرانی استانداری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل سازمان برنامه و بودجه) با تأیید و نظارت و ریاست استاندار هر استان، این پروسه را انجام می دهند.
وی درباره ی فاکتورهای انتخاب پروژه های معطل مانده نیز اظهار داشت: عدم تکمیل پروژه هایی که بیش از ۱۵ سال از عمر آنها گذشته، به طور معمول به دلایلی همچون اقتصادی نبودن و عدم کارایی و همین طور مشکلات مربوط به تامین مالی پروژه توسط دولت بوده است.
امیررحیمی افزود: اما حالا، پروژه استانی با نظر استان و پروژه ملی با نظر وزارتخانه و پروژه هایی که بیش از ۱۵ سال از عمرشان گذشته با نظر کمیته پایه سازمان برنامه و بودجه و یا پروژه های با پیشرفت زیر ۳۰ درصد، تعیین تکلیف می شوند و عوائد حاصل از فروش دارایی های مازاد هر دستگاه به پروژه های اولویت دار همان دستگاه می رسد.
سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی های دولت تصریح کرد: به سبب مدیریت نادرست دارایی های متعلق به دولت در مناطق مختلف، گاه اتفاق افتاده که در یک محدوده جغرافیایی چند ورزشگاه با پیشرفت درصدهای پایین درحال راه اندازی داریم که چه بسا با واگذاری موارد مازاد از این ها می توانیم یک یا تعداد بیش از این پروژه ها را آماده بهره برداری نماییم.
امیررحیمی اطمینان داد که جزییات پروسه مولدسازی دارایی های دولت از طرف سامانه اطلاع رسانی مرکز ملی مولدسازی دارایی ها اطلاع رسانی می شود.