۲ هزار میلیارد تومان مالیات برای ۱۸ هزار خانه خالی

به گزارش اجاره، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از دریافت لیست اولیه خانه های خالی در ارتباط با سال ۱۴۰۱ اطلاع داد و اظهار داشت: مبلغ مالیاتی که از مالکان ۱۸ هزار خانه خالی مطالبه شده ۲ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی تابحال ۱۸ هزار خانه خالی برای سال ۱۴۰۱ به سازمان مالیاتی معرفی کرده که بعد از انجام بررسی های لازم میزان مالیات این خانه ها محاسبه و به مالکان اعلام خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: ارزش مالیاتی که از مالکان این واحدهای مسکونی خالی مطالبه شده است حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس این گزارش، مطابق قانون تا پایان تیرماه هر سال این فرصت وجود دارد تا با عنایت به اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می شود، مالیات خانه های خالی به اطلاع مالکان شأن رسانده شود.
مالکان خانه های خالی هم تا پایان مرداد ماه فرصت دارند مالیات مربوطه را پرداخت کنند و درصورتیکه تا پایان مردادماه پرداخت نشود سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور برگه مطالبه خواهد نمود.

منبع: