مشاور وزیر صمت در طرح نهضت ملی مسکن منصوب گردید

اجاره: اجاره: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مشاور وزیر صمت در طرح نهضت ملی مسکن و مسوول پیگیری امور مسکن کارکنان و نوسازی و توسعه ساختمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت را منصوب نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت صمت، عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حکمی «مهدی زندیه وکیلی» را به سمت مشاور وزیر در طرح نهضت ملی مسکن و مسئول پیگیری امور مسکن کارکنان و نوسازی و توسعه ساختمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب و معرفی نمود.
در متن این حکم آمده است:
«نظر به تعهد، تخصص، شایستگی و سوابق باارزش اجرائی جنابعالی، به سبب این حکم به سمت مشاور وزیر و مسؤول پیگیری امور مسکن کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می شوید. انتظار می رود تا در تعامل با وزارت راه و شهرسازی و بانکهای تامین کننده تسهیلات ساخت و خرید مسکن و با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی دولتی و بخش خصوصی، با بهره بردن از توانمندی های بالفعل و بالقوه در سطح ستاد وزارت و ادارات کل استانی، در راستای ایفای وظایف و تحقق امر مسکن جهت کلیه کارکنان مجموعه وزارت صمت اهتمام و تلاش جدی کنید».