مشاور وزیر صمت در طرح نهضت ملی مسکن انتخاب شد

به گزارش اجاره، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مشاور وزیر صمت در طرح نهضت ملی مسکن و مسئول پیگیری امور مسکن کارکنان و نوسازی و توسعه ساختمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت را منصوب نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت صمت، عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حکمی «مهدی زندیه وکیلی» را به سمت مشاور وزیر در طرح نهضت ملی مسکن و مسئول پیگیری امور مسکن کارکنان و نوسازی و توسعه ساختمان های وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب و معرفی نمود.
در متن این حکم آمده است:
«نظر به تعهد، تخصص، شایستگی و سوابق پرارزش اجرایی جنابعالی، به باعث این حکم به سمت مشاور وزیر و مسؤول پیگیری امور مسکن کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می شوید. انتظار می رود تا در تعامل با وزارت راه و شهرسازی و بانکهای تأمین کننده تسهیلات ساخت و خرید مسکن و با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی، با استفاده از توانمندی های بالفعل و بالقوه در سطح ستاد وزارت و ادارات کل استانی، در جهت ایفای وظایف و تحقق امر مسکن جهت کلیه کارکنان مجموعه وزارت صمت اهتمام و تلاش جدی کنید».

منبع: