مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی

اجاره: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیاردریال مصادره اموال و جریمه این محکومان آگاهی داد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل پرونده های حقوقی این مرکز از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام نمود: پیگیری های قانونی بوسیله مراجع قضائی منجر به صدور رأی محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضائی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است.
بر اساس این گزارش، بوسیله صدور این احکام قانونی بیش از ۱۵۸ هزار میلیاردریال در قالب مصادره اموال و جرایم نقدی به نفع دولت انجام شده است.