تورم ۴۵ درصدی آبان

به گزارش اجاره، در آبان ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاسته شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده برای آبان ماه ۱۴۰۲ از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید.
در آبان ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۱۰.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۹ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه ثابت ماند
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به صورت میانگین، ۳۹.۲ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۱، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده اند.
تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۲، در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.
تورم ماهانه؛ ۲.۲ درصد
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۲ درصد بوده است.
تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، ۱.۰ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۷ درصد بوده است.
تورم سالانه؛ ۴۴.۹ درصد
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آن است.
در آبان ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاسته شده است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای
نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۴.۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از ۴۳.۰ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۳ درصد برای دهک دهم است.
بر این اساس فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۹ واحد درصد) ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست رجوع نمائید.

منبع: